Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Klub Studentów Polskich w Grodnie

Klub StudentCw Polskich w GrodnieKlub Studentów Polskich powstał jako Klub Stypendystów Fundacji Semper Polonia w październiku 2004 roku. Inicjatywa powstania klubu wyszła ze strony najbardziej aktywnych stypendystów pragnących zrzeszyć się w organizację, która mogłaby samodzielnie włączyć się do realizacji programów Fundacji Semper Polonia, integrować środowisko polonijne, podejmować działania związane z kreowaniem dobrego wizerunku Polski oraz zachowaniem polskiego dziedzictwa kulturowego.

W 2007 roku władze Klubu podjęły decyzję o zmianie dotychczas obowiązującej nazwy organizacji na nową – Klub Studentów Polskich w Grodnie. Został opracowany i podpisany Statut Klubu. Członkowie Klubu podjęli także pracę nad stworzeniem kroniki. Obecnie Klub funkcjonuje jako samodzielna młodzieżowa organizacja.

Głównymi kierunkami działalności Klubu są:

•    integracja środowiska młodzieżowego,

•    praca na rzecz środowiska polonijnego na Białorusi,

•    działalność na rzecz rozwoju intelektualnego i osobistego studentów,

•    promocja inicjatyw studentów,

•    działalność charytatywna,

•    opieka nad zabytkami kultury polskiej i inne.

Dzięki pomocy Fundacji Semper Polonia Klub realizuje różne programy kulturoznawcze i edukacyjne, m.in. kurs Pierwsza Praca, Rajdy Odkrywców, Ocalmy od zapomnienia. Uczestnicy Rajdów Odkrywców bliżej poznają relacje historyczne łączące Polskę i Białoruś oraz odkrywają miejsca związane z polską kulturą, dokumentują zabytki i miejsca pamięci narodowej. Jesienią 2006 roku po raz pierwszy Klub zorganizowała konferencję naukową „Polska i Białoruś: teraz i na przestrzeni wieków”, w której uczestniczyli studenci z Grodna, Mińska i Wilna.

W dniach 20 – 21 października 2007 odbyła się kolejna konferencja pt. „Stąd pochodzi Polska”. Podczas konferencji uczestnicy przedstawili referaty oraz prezentacje multimedialne na temat Grodzieńszczyzny i jej związków z Polską. W dniach 20-21 września 2008 r. odbyło się spotkanie młodzieży Klubów Studentów z Grodna, Mińska i Brześcia, które rozpoczęło się konferencją pt. „Nasza tradycja”. Celem spotkania było przypomnienie polskiej tradycji i zrozumienie jej znaczenia w codziennym życiu człowieka. Podczas konferencji młodzież przedstawiła referaty i prezentacje multimedialne na temat polskich tradycji. Bardzo dużo mówiono o obecnym stanie kultury polskiej, o sposobach przechowywania tradycji. Studenci podzielili się doświadczeniem w organizacji różnych przedsięwzięć, które w sposób szczególny pomagają zachować polskie tradycje przekazane przez starsze pokolenia.

W kierunku działalności charytatywnej Klub organizuje akcje dobroczynne na rzecz małych pacjentów szpitala psychiatrycznego, dla dzieci z Domu Dziecka, dzieci inwalidów oraz dzieci z przedszkola dla chorujących na gruźlicę. Na święta Bożego Narodzenia oraz na Dzień Dziecka młodzież przygotowuje programy artystyczne i odwiedza placówki, przekazując dzieciom paczki świąteczne. W ramach akcji pod hasłem „Chcę żyć!” skierowaną do chorych dzieci przy współpracy z Caritas Grodno młodzież Klubu pomogła zebrać pieniądze na sfinansowanie operacji 7-letniego chłopca i 12-letniej dziewczynki z Grodna. 20 kwietnia 2008 r. Klub Studentów Polskich w Grodnie zorganizował koncert charytatywny pn. „Promień nadziei” na rzecz dzieci niepełnosprawnych, wychowanków Domu Dziecka oraz dzieci z rodzin wielodzietnych. Przed koncertem studenci odwiedzili Dom Dziecka, Centrum Opieki w Grodnie, ośrodki pomocy społecznej, parafie, aby sporządzić listę najbardziej potrzebujących. W sumie studenci spełnili życzenia 17 dzieci niepełnosprawnych, 20 z rodzin wielodzietnych w trudnej sytuacji, 19 z Centrum Opieki oraz 89 z Domu Dziecka. Darczyńcy zgłaszali się do studentów – wolontariuszy, którzy koordynowali zbiórkę prezentów, zgodnie ze sporządzoną listą życzeń. Wśród hojnych darczyńców znalazł się Konsulat Generalny RP w Grodnie, mieszkańcy Grodna, Polska Macierz Szkolna. Prezenty zostały wręczone dzieciom podczas koncertu. W koncercie udział wzięły dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne. 31 maja 2009 r. w partnerstwie z Caritas Grodno został zorganizowany koncert dobroczynny dla dzieci upośledzonych i chorych z  różnych dziecięcych placówek opiekuńczych obwodu grodzieńskiego. Objęliśmy pomocą ponad 300 dzieciaków, każdy dostał prezenty, placówki opiekuńcze oraz szpitale dostały pomoc w postaci materiałów biurowych, dydaktycznych, ortopedycznych, środki czystości, wyżywienie, słodycze.

Od trzech lat organizujemy konkursy dla młodzieży polonijnej. Dotychczas organizowaliśmy:

•    Życie i działalność Karola Wojtyły;

•    Polska i Grodno w latach międzywojennych;

•    Konkurs fotograficzny – Grodno zabytkowe;

•    Pisanka wielkanocna;

•    Tradycyjne ciasto wielkanocne.

Pielęgnując tradycje polskiego narodu młodzież organizuje uroczystości okolicznościowe: Wieczór Wigilijny w okresie Świąt Bożego Narodzenia, zabawy Andrzejkowe, spotkania Wielkanocne.

Nasi opiekunowie merytoryczni:

•    Fundacja Semper Polonia

•    Polska Macierz Szkolna

•    Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie

Zaprzyjaźnione organizacje młodzieżowe:

•    Klub Stypendystów w Mińsku

•    Klub Stypendystów w Brześciu

•    Klub Studentów Polskich w Wilnie

•    Klub Stypendystów w Czeskim Cieszynie

•    Związek młodzieży polskiej w Mołdawii

•    Klub Stypendystów we Lwowie

•    Klub Stypendystów w Rydze

 

Prezes klubu: Anna Szumiło
Poprzedni prezesowie: Marta Marcinowicz, Paweł Bielenik, Andrzej Skierś
Założycielami klubu byli: Andrzej Skierś, Paweł Bielenik, Helena Szulga, Anna Znosko, Helena Bielawska, Stanisław Sidorowicz
Obecnie Klub liczy około 120 członków.
W ramach kursu Pierwsza Praca dla absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów co roku organizowane są treningi autoprezentacji, tworzenia dokumentacji personalnej, zajęcia z psychologii, kursy języków obcych w celu podwyższenia ich szans na rynku pracy. 
Klub Studentów aktywnie pracuje z innymi młodzieżowymi organizacjami polskimi i polonijnymi i cały czas jest otwarty na współpracę i realizację nowych programów i projektów w celu pielęgnowania polskości, integracji młodych Polaków na Grodzieńszczyźnie, budowania dobrego wizerunku Polski i Polaków na Białorusi i kształtowania kontaktów partnerskich. 
Od wielu lat Klub otacza szczególną troską grób Elizy Orzeszkowej, prowadzi prace porządkowe na Cmentarzu Polskim w Grodnie. W Dzień Zaduszny młodzież realizuje akcję Znicz Pamięci.
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2