Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Biblioteka ZS PMS

Biblioteka ZS PMSBiblioteka Polskiej Macierzy Szkolnej powstała w 1997 roku. Uroczyste otwarcie było poprzedzone wystawą polskiej książki, na którą zaproszono fundatorów z Polski, Konsula Generalnego RP w Grodnie Sylwestra Szostaka, Swietłanę Musiejenko – profesor Katedry Polonistyki Polskiej na Uniwersytecie Grodzieńskim, studentów, nauczycieli ze szkół grodzieńskich oraz uczniów.

Księgozbiór biblioteki PMS liczy około 20 tysięcy woluminów. Na początku był formowany z książek dostarczanych z likwidowanych bibliotek w Polsce oraz prywatnych ofiarodawców z Polski i Grodna. Podstawę księgozbioru działu historycznego stanowi darowizna Wojciecha Ziębińskiego, znanego polityka prawicowego RP.

Dział podręczników – to darowizny MEN RP, Konfranterni Kawalerów Guttenberga.

Zakup podręcznego księgozbioru (słowniki, encyklopedie, leksykony) sfinansował Komitet Pomocy Polakom z Los Angeles, a także Fundacja „Zygmunt Zaleski Stichting”, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Od roku 2000 znacznie wzbogacił się nasz księgozbiór w lektury szkolne dzięki pomocy Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, która wspiera bibliotekę po dzień dzisiejszy.

Dzięki współpracy z Fundacją Semper Polonia biblioteka PMS uczestniczy w programie „Exlibris Polonia”, który ma na celu wzbogacanie bibliotek polskich poza granicami kraju w nowe pozycje książkowe i podręcznikowe.

W naszym księgozbiorze można znaleźć:

–       popularne powieści obyczajowe,

–     klasyczne powieści pisarzy polskich i zagranicznych,

–     światową beletrystykę młodzieżową i dziecięcą,

–     książki popularnonaukowe i naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy,

–     romanse, literaturę sensacyjną, kryminalną i horrory,

–     popularne serie wydawnicze: Współczesna Proza Światowa, Klub Interesującej Książki, Salamandra, Kameleon i in.

–     książki science fiction i fantasy,

–     opracowania lektur szkolnych.

O nowych pozycjach książkowych i multimedialnych informujemy w czasopiśmie Słowo Ojczyste, na konferencjach metodycznych, organizujemy spotkania z uczniami ze szkół grodzieńskich.

Do 2460 czytelników Biblioteki należą:

200     – nauczyciele języka polskiego z Grodna i okolic,

160     – studenci,

2000 – uczniowie Liceum Społecznego i uczniowie szkół grodzieńskich,

100 – czytelnicy innych zawodów (lekarze, inżynierowie, pielęgniarki i in.)

Uzupełnianie księgozbioru jest prowadzone poprzez zakup brakujących pozycji na podstawie zamówień wychowawczyń przedszkoli, nauczycieli języka polskiego, potrzeb studentów uniwersytetu. Tym samym biblioteka wspomaga proces dydaktyczno-wychowawczy w szkołach, przedszkolach, na wyższych uczelniach Białorusi, realizuje program nauczania w szkołach, kształci permanentnie.

W ciągu roku biblioteka prezentuje gazetki okolicznościowe, organizuje konkursy (fotograficzne, literackie), wystawy, przedstawia nowości biblioteczne. Przy współpracy z biblioteką powstała galeria „Korytarz”, której celem jest promocja uzdolnionej plastycznie młodzieży polskiej.  Jest również możliwość korzystania z Internetu.

Biblioteka posiada bogatą filmotekę (kasety wideo, płyty DVD). Są to adaptacje filmowe klasyki polskiej („Nad Niemnem”, „Ogniem i mieczem”, „Zemsta” i in.), sztuki W. Szekspira jako spektakle teatralne na DVD, historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II na CD z omówieniem, polskie filmy fabularne („Gniew”, „Pestka”, „Rejs” i in.), komedie („U pana Boga za piecem”, „Sami swoi”, „Nigdy w życiu” i in.). Również dysponujemy audio książkami (CD w formacie MP3): „Potop”, „Przedwiośnie”, „Syzyfowe prace”, „Chłopi” i in., a także polską muzykę klasyczną, popularna, kolędami, piosenkami biesiadnymi (w wersji wokalno-instrumentalnej i karaoke).

Biblioteka oferuje:

 – bezpłatne wypożyczanie książek,

– bezpłatne wypożyczanie wideokaset i płyt DVD,

– pomoc w doborze materiałów do prac magisterskich, seminaryjnych, referatów, wypracowań i in.,

 – wykonujemy odbitki kserograficzne z posiadanych materiałów (dla nauczycieli bezpłatnie),

 – zawsze miłą i fachową obsługę.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2