Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Wizyta w Toruniu

W dniach 18-23 grudnia 2010 roku na zaproszenie Kujawsko-Pomorskiego oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” czternastoosobowa grupa młodzieży szkolnej z Mińska zwiedziła Toruń. Grupa w większości składała się z maturzystów, którzy w tym roku wybierają się na studia do Polski.

Trzy dni programu były nasycone ciekawymi spotkaniami polonijnej młodzieży białoruskiej z rówieśnikami z Liceum nr 3 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Toruniu, rozmowami o życiu szkolnym i młodzieżowym, wspólnym spotkaniem opłatkowym. Najciekawszymi tematami rozmów była przyszła matura i studia.

Dzięki staraniom pani Małgorzaty Kuźmińskiej nauczycielki języka polskiego liceum i aktywnego członka Kujawsko-Pomorskiego oddziału Stowarzyszenia na Uniwersytecie Toruńskim imienia Mikołaja Kopernika zostało zorganizowane spotkanie przedstawiciela rektoratu z młodzieżą polską i białoruską. Podczas tego spotkania młodzież pytała o warunki przyjęcia na studia, o zasady rekrutacji na następny rok, o ciekawe kierunki.

Dalszą rozmowę na temat warunków i szczegółów studiów na Uniwersytecie Toruńskim dla obcokrajowców prowadzono w siedzibie oddziału Wspólnoty przy ulicy Gagarina. Atmosfera spotkania była bardzo ciepła i serdeczna. Dla wszystkich gości były przygotowane słodkie świąteczne prezenty.

Nasza grupa miała również możliwość zwiedzania pięknego zaśnieżonego Torunia, podziwiała toruńskie zabytki, choinki i jasełka na placach, przedświąteczne jarmarki, a wieczorem bajecznie podświetlone ulice toruńskie i panoramę miasta. Byliśmy również w Muzeum Piernika na spotkaniu z wiedźmą i mistrzem, którzy zdradzili nam tajemnice robienia słynnych toruńskich pierników. Byliśmy pilnymi i starannymi uczniami, pierniki własnej roboty nam się udały. Zwiedziliśmy również Planetarium i ogród orientalny. Robiliśmy zdjęcia pod Krzywą Wieżą, pod pomnikiem Kopernika, przy Ratuszu.

Wyjeżdżaliśmy z pewnym niedosytem i z ogromną chęcią powrotu do pięknego Torunia.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za zaproszenie grupy młodzieży szkolnej z Mińska do Polski. Dziękujemy pani prezes Annie Kosickiej, pani Ewie Sommerfeld, pani Małgorzacie Kuźmińskiej, a szczególnie państwu Zawadowskim za pomoc i opiekę.

Spodziewamy się dalszych kontaktów partnerskich między mińskim oddziałem Zjednoczenia Społecznego „Polska Macierz Polska” a Kujawsko-Pomorskim oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Toruniu.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2