Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Ex Libris POLONIA

Ex Libris POLONIA W ramach programu Ex Libris POLONIA od roku 1999 Fundacja Semper Polonia zaopatruje polskie szkoły za granicą, biblioteki polonijne, parafialne i publiczne oraz pracownie polonistyczne w wyższych uczelniach w polskie książki, pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny i komputerowy.

W roku bieżącym księgozbiory bibliotek polskich placówek oświatowych na Białorusi również zostały wzbogacone o nowe pozycje podręcznikowe, audiowizualne, słownikowe.  Zgodnie z zamówieniem programem zostały objęte następujące ośrodki nauczania języka polskiego:

Liceum Społeczne Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie
Szkoła nr 37 w Grodnie
Szkoła Społeczna w Słonimiu
Szkoła Społeczna w Pińsku
Szkoła Społeczna w Mińsku
Gimnazjum w Raduniu

Zjednoczenie Społeczne Polska Macierz Szkolna dziękuje fundacji za przekazane dary, które niewątpliwie urozmaicą proces nauczania oraz będą sprzyjały wdrażaniu nowych technologii dydaktycznych w szkołach.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2