Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

V Otwarty Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Grodnie

W roku jubileuszowym, w  którym przypada 200-lecie urodzin Fryderyka Chopina, w dniach 10 – 13 grudnia odbył się kolejny, piąty konkurs pianistyczny im. F. Chopina. Organizatorami konkursu były: Polska Macierz Szkolna, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej  Polskiej w Grodnie, Grodzieński College Muzyczny i urząd ds. kultury Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego. Regulamin konkursu przewidywał udział uczniów szkół muzycznych w wieku do lat 21. W skład jury weszli wybitni profesorowie z Akademii Muzyki w Mińsku i Moskwie. Przesłuchaniom konkursowym towarzyszyły wieczorne koncerty znanych wykonawców utworów klasyki fortepianowej. W zawodach uczestniczyło 29 młodych wykonawców, którzy rywalizowali ze sobą w ciągu dwóch dni – 11 i 12 grudnia.

W ostatnim dniu zawodów konkursowych – 13 grudnia – jury ogłosiło wyniki konkursu:
Nagroda I stopnia – Wiktoria Beskina z Grodna i Daria Niedźwiedzka z Mińska;
Nagroda II stopnia – Daria Sienczyło z Grodna i Maryna Uszakowa z Mińska;
Nagroda III stopnia – Sergiusz Altszuler i Paweł Muraszko z Brześcia, Elżbieta Zawjałowa z  Grodna i Tatiana Kościukiewicz z Homla.
Nagrodę specjalną „Nadzieja” i prezenty rzeczowe otrzymała najmłodsza uczestniczka konkursu – Halina Umańska z Moskwy.
Dyplomy i wyróżnienia otrzymały również Alesia  Kudzina z Mińska i Anna Położyjewa z Brześcia.
Dyplomy uznania za przygotowanie uczestników konkursu wręczono wychowawcom: Helenie Lebieckiej, Helenie Miecielskiej, Brunonowi Termionowi, Żannie Akopowej, Walentynie Malcewej, Halinie Siergiejczykowej, Ludmile Kuźmicz, Irenie Janpolskiej, Swietłanie Kalwińskiej i Dymitrowi Ludkowowi.

Na zakończenie V Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina wystąpiła laureatka międzynarodowych konkursów Julia Kociuban (Kraków).

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2