Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Ślubowanie pierwszoklasistów

Ślubowanie pierwszoklasistów 1 grudnia 2010 r. w szkole średniej nr 1 w Mińsku pierwszoklasiści wraz ze swoją nauczycielką od polskiego Maryną Repkiną zaprosili gości na otwarte zajęcie fakultatywne pt. «Mianowanie pierwszoklasistów».

Wśród gości na lekcji pokazowej byli kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku Marek Martinek, referent ds Polonii Beata Ożanna, wicedyrektor Szkoły Średniej nr 1 Walentyna Wasiljewna Prokocień, była dyrektor szkoły w latach 1996-2008 Halina Pawłowna Pouch, nauczyciele i rodzice.

Osiemnastoosobowa grupa pierwszaków (klasa 1 G i 1 B) pokazała gościom umiejętności  w mówieniu, śpiewaniu polskich piosenek, recytacji wierszy. Weseli i radośni uczniowie rysowali swoje rączki na kartce, opowiadali rymowanki i bawiąc się uczyli. Bo właśnie gra w uczeniu się jest podstawową rzeczą w nauczaniu początkowym. Pod koniec lekcji dzieci złożyły przysięgę, w której obiecały dobrze się uczyć, szanować rodziców i dbać o dobre imię swej szkoły.

Na zakończenie lekcji nauczycielka przygotowała dla dzieci pokus-smokus : wycięte z papieru słoneczka z przymkniętymi promieńczykami w talerzyku  z wodą zaczęły się rozkwitać. Ten efekt wywarł tak na dzieci jak i na dorosłych ogromne wrażenie i zainteresowanie.

Przedstawiciele wydziału konsularnego Marek Martinek i Beata Ożanna podarowali dzieciom wyprawkę do szkoły i podziękowali za lekcję.

Ślubowanie pierwszoklasistów  Ślubowanie pierwszoklasistów Ślubowanie pierwszoklasistów

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2