Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Polska historia Mińszczyzny

Polska historia Mińszczyzny Młodzież z Klubu Studentów Polskich w Grodnie bardzo polubiła wyjazdy edukacyjno-krajoznawcze po Białorusi. Kolejny „rajd odkrywców” odbył się w dniach 6-7 listopada 2010 r. W wyjeździe udział wzięło 45 osób. Tym razem klubowicze poznawali piękno zabytków kultury polskiej Mińszczyzny. Pomysłodawczynią trasy wyjazdu oraz przewodnikiem była członkini KSP w Grodnie Anżelika Załoga, studentka 5 roku Uniwersytetu Grodzieńskiego wydziału historii.

Poniżej umieszczamy trasę rajdu wraz z opisami zabytków, która, mamy nadzieję, zachęci i inne osoby do bliższego poznania śladów historii polskiej na Białorusi.     

TRASA RAJDU

Lubcz: W czasach najdawniejszych Lubcz należał do wielkich książąt litewskich. Z 2 poł. XVI w. Lubcz posiadali Radziwiłłowie. Za ich czasów miejscowość ta stała się jednym z ośrodków dysydenckich. Obok ufundowanego przez Jana Kiszkę, a przez katolików w 1730 r. zburzonego zboru, istniał tam wówczas również zamek. W 1655 r. zdobyli go i zniszczyli Kozacy Iwana Zołotareńki. Jego mury częściowo rozebrano w 2 poł. XIX w. wykorzystując materiał do budowy nowego neogotyckiego pałacu (zniszczony podczas I wojny światowej). Z dawnego zamku Radziwiłłów do 1939 r. w dobrym stanie przetrwały w Lubczu dwie baszty, widoczne były dokładnie fundamenty także dwóch dalszych baszt oraz skrzydeł mieszkalnych i gospodarczych, zabudowanych w czworobok. Cały zespół zamkowy otacza głęboka fosa oraz park założony w XVII w. i przekomponowany w 2 poł. XIX w.

Wielki Dwór: Zespół dworsko-parkowy Brochockich. Adam Brochocki stworzył majątek i zabudowania których resztki dotrwały do dnia dzisiejszego Pałac zbudowany w latach 1830 –1840 miał już prymitywną kanalizację.

Stańków: Pozastałości zespołu pałacowego w dawnym majątku Czapskich. Nie zachował się pałac, zbudowany w l. 1861-1862 przez hr. Emeryka Czapskiego, znanego kolekcjonera, numizmatyka i bibliofila. Został on zniszczony podczas II wojny światowej. Najstarszym elementem zespołu pałacowego jest tzw. skarbczyk, w którym mieściła się część biblioteki Czapskich (XVIII w.). Zachowały się oficyna, neogotycki dom mieszkalny, kilka budynków gospodarczych, okrągła altanka, ruiny cerkwi św. Mikołaja z 1858 r.  Zespół otacza park krajobrazowy, założony w 2 poł. XIX w. Przy wjeździe na teren rezydencji znajduje się neogotycka brama wjazdowa z kordegardą, zwieńczona schodkowym szczytem, zbudowana w k. XIX w.

Stroczyca (Ozierce): Muzuem Narodowe Architektury i Bytności. Przedstawione przykłady drewniznej architektury. Budynki przywieziono tu z całego kraju.

Raków: Pierwsze wzmianki odnoszą się do XIV w. Mięscowość w różne czasy należała do Kieżgajłów, Zawiszów, Sangószków, Sałagubów i Agińskich. Zabytkami są kościoł cmentarny Św. Anny i kościół NMP, kaplica, Cerkiew Praemienienia Pańskiego, grodzisko koło kościoła . Warto zobaczyć muzeum-galerię „Januszkiewicze”. Warto także wspomnieć, że Raków był miejscem akcji książek Sergiusza Piaseckiego pt.: Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, Piąty etap iBogom Nocy Równi.

Przyłuki: pierwsza wzmianka odnosi się ku 1567 r. W Przylukach kiedyś znajdowała się pierwsza stacja pocztowa na drodze od Mińska do Nowogródka. Zespół pałacowy został zbudowany w 1 poł. XIX w., jednak spłonął on w 1868 r. Majątek kupił hr. Emeryk Czapski i odbudował go w stylu neogotyckim, ale ze znacznymi zmianami. Swoje dzieciństwo spędziła w Przyłukach pisarka Maria Czapska i opisała ten okres w znanej książce „Europa w rodzinie”. W Przyłukach urodził się także brat Marii, wybitny malarz i publicysta Józef Czapski (1896-1994), jedna z czołowych postaci polskiej emigracji we Francji po II wojnie światowej. W 1944 roku wysadzony w powietrze przez Niemców, pałac został odbudowany w latach 50 XX wieku i obecnie jest siedzibą instytutu hodowli roślin. Pałac otacza jeden z najstarszych na Białorusi parków, założony w 2 poł. XVIIIw. W pewnym oddaleniu od parku i pałacu znajduje się zespół budynków gospodarczych, m.in. oficyna, stajnia i browar.

Mińsk: Katedra pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (kościół i klasztor jezuitów). Kościół i klasztor jezuitów niegdyś wchodziły w skład zespołu zabudowy Górnego Rynku. Barokowy kościół p.w. Jezusa, Marii i Św. Barbary zbudowano w latach 1700-1710, w 1731 roku dobudowano dwie wieże. Po 1820 roku stał się katedrą p.w. Najświętszej Marii Panny. Kilkakrotnie przebudowywany w ciągu XIX wieku. Zamknięty w latach 30 XX wieku, w 1951 roku gruntownie przebudowany na klub sportowy (rozebrano m.in. wieże, przed fasadą wybudowano socrealistyczny portyk i podzielono budynek na piętra), w 1994 zwrócony wiernym, obecnie ponownie jest katedrą. Przeprowadzono kapitalny remont i odbudowano świątynię w pierwotnym kształcie.

Polska historia Mińszczyzny  Polska historia Mińszczyzny

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2