Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

„Kresy 2010” na Białorusi

"Kresy 2010" na Białorusi Wielki Finał.
Eliminacje Centralne Konkursu Recytatorskiego Kresy 2010 odbyły się w Grodnie 13 listopada 2010r. Po przesłuchaniu 25 recytatorów w trzech kategoriach wiekowych jury w składzie: Katarzyna Grzechnik – konsul RP w Grodnie , Magdalena Kruszyńska-Sosnowska (Białystok), Andrzej Pietrasz (Białystok) postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I kategoria
I miejsce – Wiera Szypina, Baranowicze
II miejsce – Aleksandra Mieleszko, Witebsk
III miejsce – Timur Jawit, Rubieżewicze
            Anna Smirnowa, Mińsk
II kategoria
Wyróżnienia:
Maria Gierasimowicz, Grodno
Irena Chilmanowicz, Grodno 
Jan Malinowski, Mińsk

III kategoria
I miejsce – Konstanty Szewczuk, Grodno
II miejsce  - Andrzej Moskalczuk, Grodno
Wyróżnienia:
Olga Warona, Mińsk
Paweł Karol, Wołpa
Dymitr Andriejew, Postawy

Na Białostockich Spotkaniach „Kresy 2010” w Białymstoku 6-12 XII 2010r. Białoruś reprezentować będą: Konstanty Szewczuk oraz Andrzej Moskalczuk.

Przypominamy, że we wszystkich szczeblach Konkursu Recytatorskiego „Kresy 2010” odbywających się na Białorusi udział wzięło 665 recytatorów. Zachęcamy dzieci, młodzież oraz nauczycieli języka polskiego (jako instruktorów) do udziału w przyszłorocznym konkursie recytatorskim „Kresy 2011”.

"Kresy 2010" na Białorusi  "Kresy 2010" na Białorusi

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2