Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Moje studia rozpoczęły się w lipcu

Obecnie jestem studentką pierwszego roku Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, studiuję management.
Wybierając uczelnię w Polsce postanowiłam, że rozpocznę studia w Nowym Sączu na WSB-NLU, bo słyszałam same dobre opinie od studentów z Białorusi pobierających naukę w tej uczelni. Dowiedziałam się, że ta prywatna uczelnia ma wysoki poziom wśród prywatnych polskich uczelni, ma ciekawe kierunki, możliwości staży w Europie, oraz wspiera studentów –obcokrajowców z Ukrainy i Białorusi. Zachęca ich do nauki na swojej uczelni poprzez letnie kursy języka polskiego organizowane dla obcokrajowców.

Więc postanowiłam, że zanim rozpocznę studia pojadę na letni kurs. Kurs był organizowany w lipcu i trwał dwa tygodnie. Program kursu był bardzo interesujący. Przewidywał on zajęcia z języka polskiego i angielskiego, wycieczki po miastach województwa Małopolskiego, pobyty w przedsiębiorstwach oraz spotkania towarzyskie. Dla mnie najważniejsza była, oczywiście, nauka języka polskiego, bo obawiałam się rozpocząć studia na polskiej uczelni bez znajomości języka polskiego, choć wybrałam studia po angielsku. Zajęcia z polskiego bardzo mi się spodobały. Słuchaczy kursu podzielono na grupy według znajomości języka. Nawet krótki kurs w środowisku językowym jest bardziej skuteczny. Bardzo interesujące były spotkania w nowoczesnych przedsiębiorstwach miasta. Byliśmy w fabryce Fakro, która produkuje okna plastikowe oraz w dużym zakładzie produkującym drzwi. Były przygotowane dla nas prezenty. Było to niespodziewane i bardzo przyjemne.

Dla słuchaczy kursu były organizowane wycieczki do zabytkowego Krakowa, do kopalni soli w Wieliczce oraz do Krynicy. Organizatorzy kursu otaczali nas opieką. Wykładowcy byli mili i troskliwi. Wyżywienie było bardzo dobre. Atmosfera całego kursu była bardzo serdeczna i ciepła. Nauka na kursie skończyła się pisaniem testów ze znajomości języka polskiego i angielskiego. Usatysfakcjonowały mnie moje wyniki. Na zakończenie kursu wszystkim słuchaczom wręczono dyplomy i upominki.

Jestem bardzo zadowolona, że zanim rozpoczęłam studia miałam możliwość wziąć udział w Letniej Szkole na wybranej uczelni. Dziękuję serdecznie wszystkim organizatorom Szkoły, a szczególnie pani Urszuli Potoniec-Mędoń za ciekawy i pożyteczny kurs.

Larysa Jurczenko
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2