Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

PROGRAM Zjazdu Absolwentów

PROGRAM Zjazdu Absolwentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Studiów Zaocznych Uniwersytetu w Białymstoku Ośrodek Dydaktyczny w Grodnie 26-27 listopada 2010 r.

26 XI 2010 /piątek/

Zakwaterowanie w hotelu „Podlasie" przy ul. 27 lipca 24/1

Godz. 16.00    Uroczysta Msza Święta w Starym Kościele przy Katedrze NMP

Godz. 18.00    Spektakl „Policja" – Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku

ul. Elektryczna 12

Godz. 20.00    Wyjazd autokarami sprzed Teatru Dramatycznego

Godz. 20.30    Kolacja w hotelu „Podlasie"

 

27 XI 2010 /sobota/

7.00-9.00 Śniadanie w hotelu „Podlasie"

9.15 Wyjazd sprzed hotelu na Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB ul. Świerkowa 20

 Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii 

10.00-10.30 Powitanie gości i przemówienia okolicznościowe

10.30-13.00 Prof. dr hab. Elwira Kryńska – Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB Działalność Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Andrzej Chodkiewicz – Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Dziedzictwo I Rzeczypospolitej we współczesnej Białorusi

Artur Kozłowski – Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Kilka refleksji na temat Państwa, Prawa i Samorządności

Dr Anna Kienig – Uniwersytet w Białymstoku Współczesne tendencje w edukacji małego dziecka

13.00-14.30    przerwa obiadowa

14.30-17.30

Maria Żeszko – Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" w Białymstoku

Uniwersytet ponad granicami- krótka historia Ośrodka Dydaktycznego w Grodnie

Teresa Kryszyń – Polska Macierz Szkolna na Białorusi

Ośrodek Dydaktyczny w Grodnie miejscem kształcenia nauczycieli języka polskiego i animatorów

kultury na Białorusi

Dr Krystyna Śmietało – Uniwersytet w Białymstoku

Dlaczego pomagamy?

Wystąpienie przedstawiciela absolwentów.

17.30-18.00    Koncert Chóru Uniwersytetu w Białymstoku

18.15    Wyjazd autokarem sprzed Wydziału Pedagogiki i Psychologii

20.30    Uroczysta kolacja w restauracji „Lipcowy ogród" – Hotel „Podlasie"

przy ul. 27 lipca 24/1

 

28 XI2010 /niedziela/

7.00-10.00    Śniadanie w hotelu „Podlasie"

Wyjazdy

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2