Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

XIII Spotkanie Absolwentów i uczniów byłych szkół polskich Grodna

XIII Spotkanie Absolwentów i uczniów byłych szkół polskich Grodna odbyło się 15 i 16 września 2010 r. i było poświęcone 90-tej rocznicy zwycięstwa Polski w wojnie polsko-bolszewickiej.
Uczestników Spotkania przywitali: prezes ZS „PMS” Stanisław Sienkiewicz i dyrektor PMS Teresa Kryszyń.
Prof. Wanda Renik (z Warszawy) przybliżyła bohaterskie dzieje polskich żołnierzy, w tym i wielkie znaczenie Bitwy Nadniemeńskiej w historii Europy.

W Kaplicy na Cmentarzu Katolickim Bernardyńskim ks. Andrzej Radziewicz odprawił mszę św. w intencji bohaterów, którzy w Bitwie Nadniemeńskiej jesienią 1920 roku pokonali wroga oraz w intencji rodaków, którzy w czasie II wojny światowej zginęli na polu walk lub zostali zamordowani przez hitlerowców i sowieckich NKaWuDzistów. Modlitwą, chwilą w zadumie i milczeniu, odśpiewaniem Marsza I-ej Brygady przy zapalonym zniczu uczciliśmy pamięć poległych – odwiedzając ich kwaterę na cmentarzu.

W drugim dniu spotkania wyjechaliśmy na „Święte Błota” – w. Jeziory, zapaliliśmy znicze i złożyliśmy kwiaty u mogił powstańców 1863 roku.

 Jesteśmy bardzo wdzięczni p. Włodzimierzowi Trachimczykowi, który nam towarzyszył w tym dniu i opowiedział o historycznych dziejach na Świętych Błotach, przedstawił dokumenty archiwalne sądowej rozprawy z tamtych czasów oraz pokazał film o tym , jak nasza młodzież troszczy się o zachowanie pamięci historycznej zabezpieczając pozostałe ślady. Spotkanie zakończyło się przy ognisku na brzegu Kotry.

Serdecznie dziękujemy ZS „Polska Macierz Szkolna”, która wsparła nasze Spotkanie finansowo.

Rektor UTW w Grodnie doc. dr Barbara Fustoczenko.
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2