Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Konferencje metodyczne w Mińsku

02 października  2010r. w Mińsku odbyła się kolejna konferencja  metodyczna  dla nauczycieli z terenu. Zainicjował  prowadzenie warsztatów Miński Oddział Miejski PMS.
Na warsztaty przybyli poloniści z Mohylewa, Witebska, Wilejki, Wołożyna, Rakowa, Dzierżyńska. Warsztaty odbyły się w gmachu fakultetu filologicznego BGU.

Uczestników spotkania powitał wicedyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku pan Wiesław Romanowski. Powiedział on o  zaplanowanych przez Instytut  projektach  i imprezach, do udziału w których zachęcał nauczycieli i dzieci.

Wykorzystując tablicę interaktywną docent pani Helena Kazancewa proponowała uczestnikom spotkania wykład pt. «Tekst jako inspiracja aktywności twórczej ucznia». Na przykadzie prac swoich wychowanków pani docent przedstawiła ciekawy wykład z elementami praktyki dotyczący pracy z tekstem w różnych grupach wiekowych.

Celem warsztatów była aktywizacja nauczycieli języka polskiego w Mińsku i w terenie, zaopatrzenie ich w niezbędne materiały metodyczno- dydaktyczne, omówienie programu dla zajęć fakultatywnych z języka polskiego.

Po konferencji wszyscy nauczyciele zostali zaproszeni na VI koncert- galowy choreograficznego festiwalu „Biale Skrzydła”, który odbył się w Pałacu kultury MTZ. Zespoły taneczne z Polski, Ukrainy, Litwy, Rosji i Białorusi (w większości swojej były to dzieci) pokazały na scenie wspaniały program artystyczny, niosący pozytywną energię , która oczywiście  poruszyła widzów. Przepełniona sala głośnymi oklaskami witała i żegnała  uczestników koncertu.

I tą miłą nutką skończyła się druga część pobytu nauczycieli z terenu w Mińsku.

Spodziewamy się, że konferencje metodyczne dla nauczycieli Mińska i obwodu mińskiego staną  stałą tradycją wrześniowską.

Prezes Mińskiego Oddziału PMS Maryna Repkina

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2