Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

FORUM III WIEKU

FORUM III WIEKU KONFERENCJA TOWARZYSZĄCA XX FORUM EKONOMICZNEMU W KRYNICY ZDRÓJ Nowy Sącz – Krynica Zdrój, 9-12 września 2010 r.
Około 150 osób z całej Polski, a także z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Białorusi przyjechało do Krynicy i Nowego Sącza, aby wziąć udział w wyjątkowej imprezie. Od naszego UTW uczestniczyły – Barbara Fustoczenko (Rektor UTW) i Halina Dosta (Prezes Rady Słuchaczy UTW).

– Po raz pierwszy w 20-letniej historii Forum Ekonomicznego w Krynicy uzyskaliśmy prawo organizacji Forum III Wieku – jako jednej ze składowych polskiego Davos – powiedziała p. Wiesława Borczyk, Prezes Ogólnopolskiej Federacji UTW, otwierając cykl paneli dyskusyjnych w międzynarodowej obsadzie. – Chcemy zwrócić uwagę na problemy starzejącego się społeczeństwa i zmobilizować polityków oraz naukowców do wypracowania rozwiązań systemowych, które zapewnią godne życie ludziom starszym. To grupa, która jest postrzegana jako roszczeniowa, bierna, stojąca w kolejce do lekarza i opieki społecznej.  To nie jest prawda. Seniorzy mają ogromny potencjał, wiele bezcennych doświadczeń, którymi chętnie się podzielą, dużo zapału do działania. Niewiele instytucji chce te atuty wykorzystać. Zamierzamy wykreować pozytywny wizerunek starszego człowieka, bo właśnie takich ludzi reprezentujemy.

Bardzo ciekawe wiadomości oraz postawę polityków UE wobec kryzysu Finansowego można było usłyszeć pod czas sesji plenarnej pt. Nowa perspektywa finansowa UE 2014- 2020. Innowacyjność czy infrastruktura? Moderatorem był Marc Coleman, redaktor ekonomiczny, Newstalk – Irlandia. Wszyscy paneliści (przedstawiciele UE: z Belgii, Węgier, Chech, Niemiec) podkreślali ważne miejsce edukacji dla innowacyjnego procesu, a priorytetem modernizacji regionu powinny być inwestycje w innowacyjność.

FORUM III WIEKU Panel „ Europa wobec starzejącego się społeczeństwa”, z udziałem m.in. minister pracy i polityki społecznej Jołanty Fedak  był chyba jedynym w czasie tegorocznego Forum Ekonomicznego, na którym zabrakło zarówno miejsc siedzących, jak i stojących, słuchawek pozwalających skorzystać z pomocy tłumaczy oraz … czasu na dyskusję.

W drugim dniu – 11.09.2010 – odbyło się uroczyste otwarcie  Forum III Wieku  z udziałem deputowanych do Parlamentu Europejskiego, posłów na Sejm RP, władz województwa Małopolskiego, miasta Nowego Sącza i powiatu Nowosądeckiego. Gość honorowy – dr Józef Oleksy – marszałek Sejmu RP II i IV kadencji, b. Premier  Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Sądeckiej, Członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

Obrady Forum były zorganizowane w formie paneli dyskusyjnych i objęły następujące tematy:

Poszukiwanie rozwiązań problemów demograficznych w Polsce i Europie – strategie regionalne a starzenie się społeczeństwa,

Działalność instytucji publicznych – odpowiedź na proces starzenia się społeczeństwa,

Wykorzystanie potencjału osób starszych w działalności organizacji pozarządowych – wolontariat 50+

Aktywizacja potencjału osób starszych na rynku pracy.

Rynek prac i usług dla osób starszych.

Jedną z panelistek była doc. dr Barbara Fustoczenko – Rektor UTW w Grodnie, której wystąpienie zostało wysłuchane z uwagą i wywołało zainteresowanie wielu osób oraz propozycji współpracy.

Udział w Forum III Wieku licznej grupy polityków, naukowców i urzędników wysokiego szczebla jest wskaźnikiem tego, że wzrosło zainteresowanie problemami starszej generacji Polaków. Wydłużanie się średniej długości życia, konieczność podniesienia wieku emerytalnego, a nawet zniesienia tego limitu w ogóle, była analizowana przez specjalistów wielu krajów świata.

Ciekawe tematy były przedstawione na prezentacjach multimedialnych, między innymi- Jak zarządzać Uniwersytetem Trzeciego Wieku – program komputerowy-przedstawiła Firma GRT Studio s.c. Zielona Góra.

W czasie FORUM III WIEKU  można było zwiedzić wystawę prac malarskich i plastycznych Słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz promocyjnych firm , instytucji i  organizacji. Można było spróbować wspaniałych wyrobów regionalnych kuchni małopolskiej.

Podsumowując  p. Wiesława Borczyk – organizator Forum III Wieku powiedziała: „Temat starzejącego się społeczeństwa dojrzał wreszcie do merytorycznej dyskusji w gronie ekonomistów i finansistów.”

Halina Dosta (Prezes Rady Słuchaczy UTW)

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2