Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Konferencja w Mińsku

11 września dyrektor Liceum PMS p. Teresa Kryszyń oraz nauczyciele p. Łucja Kulwanowska i Katarzyna Konczewska były gośćmi w Mińsku na pierwszej w tym roku szkolnym konferencji nauczycielskiej, która zebrała uczących języka polskiego. Byli również obecni studenci polonistyki mińskich uczelni, pragnący jak najwięcej się dowiedzieć o metodyce nauczania polskiego. Konferencję nauczycielską gościnnie przyjęła Szkoła Średnia nr 1, zaś o jej zorganizowanie postarała się p. Maryna Riepkina, prezes oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku.

Zebrało się sporo ludzi, trzeba nawet było donosić krzesła. Po krótkich słowach powitania p. Teresy Kryszyń oraz p. Maryny Riepkinej rozpoczęliśmy pracę. Katarzyna Konczewska przedstawiła zebranym dwie prezentacje: o pedagogice twórczości oraz metodyce wykorzystywania dyktand w nauce ortografii. Pedagogika twórczości jest nowym metodycznym podejściem do nauczania i została opracowana w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie kształcą już „pedagogów twórczości”. Pani Katarzyna zapoznała obecnych z głównymi zagadnieniami tej pedagogiki i jej zaletami, akcentując różnicę pomiędzy rozpowszechnioną obecnie pedagogiką zdolności a pedagogiką twórczości oraz zachęcając nauczycieli do podjęcia na większą skalę prób stosowania w swej praktyce właśnie pedagogiki twórczości. Prezentacja różnego typu dyktand oraz omówienie ich zastosowania w szybkiej, przyjemnej i skutecznej nauce ortografii pomogła nauczycielom zorientować się w metodach nauczania.

Pani Łucja Kulwanowska połączyła zagadnienia metodyczne z zabawą, podczas której obecni mogli nie tylko przypomnieć pewne wiadomości z języka lub ich się nauczyć, lecz i zatańczyć, i zaśpiewać, i pobawić się, co robili chętnie i aktywnie, czyli byli kreatywni, jak na prawdziwych nauczycieli przystało – i to bez względu na wiek.

Po smacznym posiłku w pobliskiej kawiarni wszyscy zebrali się ponownie na podsumowanie konferencji, uznając, iż była ona owocna i na pewno pomocna w pracy nauczycielskiej. Uczestnicy konferencji życzyli sobie nawzajem udanego roku szkolnego, godnego pokonania nowych wyzwań oraz ciekawych świata uczniów.

Po krótkich słowach pożegnania i podziękowania goście z Grodna odjechali, zaś nauczyciele z Mińska pozostali dla omówienia planów na bieżący rok szkolny.

 

Autor: Katarzyna Konczewska, nauczyciel PMS
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2