Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

ZJAZD ABSOLWENTÓW OŚRODKA DYDAKTYCZNEGO W GRODNIE

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku informują, iż w dniach 26-27 listopada 2010 roku odbędzie się w Białymstoku Zjazd Absolwentów Ośrodka Dydaktycznego w Grodnie.

Patronat honorowy nad Zjazdem Absolwentów objął pan Andrzej Chodkiewicz Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie.

Do udziału w zjeździe zapraszamy absolwentów z lat 1999-20009. Przewidujemy atrakcyjny program naukowy i artystyczny. Zaproszonym osobom zapewniamy zakwaterowanie w dn. 26/27/28 listopada 2010 roku, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia prosimy kierować  na adres Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  w Białymstoku ul. Kilińskiego 13, 15-089 Białystok tel/fax +48857325822 lub drogą mailową: e-mail biuro@wspolnota-polska.bialystok.pl do dnia 20 października 2010 r.

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona. O udziale w zjeździe decyduje kolejność zgłoszeń.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2