Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Międzynarodowa Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Międzynarodowa Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku pt. „Uniwersytety Trzeciego Wieku – sprawdzony sposób na aktywne życie seniorów w XXI wieku” odbyła się w dniach 1-4 września 2010 r. w Gdańsku.
W Konferencji wzięło udział 170 osób, reprezentujących 164 Uniwersytety Trzeciego Wieku z Polski oraz Litwy, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii.
W programie Konferencji były wykłady, panele dyskusyjne i po raz pierwszy został przeprowadzony „panel rektorski”, który powitano z wielkim uznaniem.

„Panel Rektorski” odbył się w pierwszym dniu Konferencji z udziałem reprezentantów władz uczelni:  Jego Magnificencji Rektora prof. dr hab.  Bernarda Lammka – Uniwersytet Gdański, Prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Marii Mendel – Uniwersytet Gdański, Prorektora ds. dydaktyki prof. dr hab. Andrzeja Manii – Uniwersytet Jagielloński, Jego Magnificencji Rektora prof. dr hab. Henryka Krawczyka – Politechnika Gdańska, prof. dr hab. Piotra Błędowskiego – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Prorektora ds. kształcenia i spraw studenckich dr hab. Prof. nadzw. Henryka Olszewskiego – Szkoła Wyższa Ateneum, Prodziekana ds. studenckich doc. dr Henryka Lewandowskiego – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, dr Huberta Lewandowskiego – AWF Gdańsk.

Międzynarodowa Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Głównym pytaniem, postawionym przez moderatora Panelu – Prezesa Fundacji dla UJ – Marka Szponara, było jak podnieść jakość kształcenia w Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Pod czas dyskusji w trakcie Panelu Rektorskiego uznano, że tą formę dialogu pozwalająca na doskonalenie partnerskich relacji i wsparcia władz uczelni na rzecz UTW  należy kontynuować na kolejnych  dorocznych konferencjach.

Międzynarodowa Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Drugi dzień obrad Konferencji rozpoczął się od wystąpień przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w tym i wystąpienie przedstawiciela naszego UTW – doc. dr Barbary Fustoczenko, która podziękowała za zaproszenie na konferencję UTW zza wschodniej granicy – co owocuje podniesieniem poziomu i jakości kształcenia we własnych UTW.  Mówiąc o działalności UTW w Grodnie p. Rektor podkreśliła główne kierunki działalności uniwersytetu – integracja międzypokoleniowa oraz pogłębianie wiedzy Seniorów w szerokim zakresie tematycznym.

Międzynarodowa Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Panele dyskusyjne w tym dniu konferencji dotyczyły wielu ważnych tematów: Samoakredytacja UTW – (Ryszard Kruk), UTW rok 2012 ISO –(Krystyna Łewkowicz), Prawo na co dzień – porady prawnika (Elżbieta Banasik), UTW a Internet (Mirosława Łepek).

Międzynarodowa Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Przedyskutowano założenia procesu samoakredytacji UTW służącej podnoszeniu  jakości ich pracy dydaktycznej i budowaniu autorytetu w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym.  W trakcie konferencji pierwsze 27 UTW (z Polski) , reprezentujących 11000 studentów, otrzymało Dyplomy Samoakredytacji.

Podczas konferencji wygłoszono 7 wykładów na różne tematy z dziedziny medycyny, dietetyki, prawa, filozofii.

Przyjęto, że kolejna doroczna konferencja UTW odbędzie się w Gnieźnie we wrześniu 2011 roku.

Międzynarodowa Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku W ramach konferencji uczestnicy mogli zwiedzić Gdańsk, a na zakoszenie przygotowano dla nich przepiękny koncert pt. „ Rosyjskie Romanse” we wspaniałym wykonaniu Borysa Somerschafa.

Autor: Rektor UTW w Grodnie doc. dr Barbara Fustoczenko.
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2