Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Szanowna Pani Tereso!

Szanowna Pani Tereso W imieniu grupy kolonijnej dzieci z Lidy oraz ich rodziców chcemy podziękować za możliwość wypoczynku dzieci na koloniach we Włodawie. Serdeczne podziękowanie za to, że nasze dzieci mogły uczestniczyć w tak licznych wycieczkach, które poszerzyły i pogłębiły wiedzę dzieci o kulturze Polskiego narodu, oraz za możliwość szlifowania języka polskiego. Dziękujemy również za to, że nasze dzieci miały możliwość poznania i zaprzyjaźnienia się z dziećmi z Ukrainy, Białorusi i Polski. Jesteśmy wdzięczni, szanowna Pani Tereso, za okazaną życzliwość i przychylność w krzewieniu kultury polskiej.
Z szacunkiem,

Kierownik koła nauczycieli w Lidzie H. Żydkiewicz
Nauczyciel I. Radziewicz
Szanowna Pani Tereso  Szanowna Pani Tereso Szanowna Pani Tereso Szanowna Pani Tereso Szanowna Pani Tereso
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2