Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Rozpoczęcie roku szkolnego w Liceum PMS

Rozpoczęcie roku szkolnego w Liceum PMS 5 września 2010 r. w Liceum Społecznym Polskiej Macierzy Szkolnej odbyło się zebranie organizacyjne.
Na początku odbył się piękny występ uczniów Liceum przygotowany pod kierownictwem nauczyciela Aliny Żylińskiej i opowiadający o wakacyjnych przygodach i letnim  wypoczynku licealistów w Polsce.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Liceum PMS Po części artystycznej głos zabrała dyrektor Liceum PMS Teresa Kryszyń, która powitała wszystkich zebranych uczniow,  nauczycieli liceum oraz przedstawiła gości: Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie pana Andrzeja Chodzkiewicza, Zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Prezesa Stanisława Sienkiewicza. Szczególnie miło młodzież podziękowała Konsulewi Generalnemu za pomoc w organizacji wyjazdów letnich do Polski.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Liceum PMSW słowie powitalnym dyrektor liceum zaznaczyła, że ilość osób chętnych uczyć się języka polskiego w naszej placówce oświatowej ciągle wzrasta, języka ojczystego uczą się nie tylko dzieci ale i osoby dorosłe. W bieżącym roku szkolnym zajęcia będą odbywać się w różnych kategoriach wiekowych oraz na różnych poziomach znajomości języka polskiego: podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Rozpoczęcie roku szkolnego w Liceum PMS Również będą odbywały się lektoraty z historii Polski. Uczniowie klas 11-tych, zamierzający podjąć studia na uczelniach białoruskich, będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach kursu „Szansa dla maturzystów”. W ciągu roku szkolnego będą odbywały się różne wyjazdy edukacyjno-krajoznawcze po Białorusi i do Polski, mające na celu bliższe poznanie historii polskiej, zabytków kultury kresowej oraz doskonalenie umiejętności językowych.    

Rozpoczęcie roku szkolnego w Liceum PMS Życząc wszystkim zebranym udanej nauki, dyrektor poprosiła honorowych gości o przecięcie wstęgi z napisem “2010-2011”, symbolizujące rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Liceum Polskiej Macierzy Szkolnej.

Autor: PMS
Rozpoczęcie roku szkolnego w Liceum PMS 
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2