Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Wieści z Oddziałów. Brześć.

W dniach 11-14 czerwca 2010 r. z inicjatywy Oddziału PMS w Brześciu i przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Brześciu odbyła się konferencja naukowa poświęcona urodzonej na Polesiu we wsi Mazurki Krystynie Krahelskiej, poetce, uczestniczce powstania warszawskiego, żołnierzowi AK, autorce “Hej, chłopcy, bagnet na broń”. Była to dziewiąta z kolei konferencja poświęcona wybitnym Polakom urodzonym na Polesiu.

W konferencji wzięli udział goście z Polski, członkowie PMS, Polacy z Brześcia, przestawiciele władz lokalnych i mniejszości narodowych oraz wszyscy zainteresowani losem tej niezwykłej dziewczyny z Polesia.

Wykłady i referaty zostały wygłoszone w dniach 11-12 czerwca, po czym uczetnicy konferencji wyjechali do Mazurek – rodzinnej miejscowości Krystyny Krahelskiej, do Hruszówki Tadeusza Rejtana, Mereczowszczyzny Tadeusza Kościuszki.

Wysiłek organizatorów takiej konferencji jak i wszystkich poprzednich służy promocji kultury polskiej, przybliża życie i twórczość naszych wybitnych Rodaków, uczy patriotyzmu i miłosci do Ojczyzny.  

Autor: PMS

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2