Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Nasza wspólna historia

Nasza wspólna historia 12 czerwca 2010 w siedzibie ZS Polska Macierz Szkolna w Grodnie odbyła się konferencja historyczna  nt. Polacy i Białorusini – Nasza Wspólna Historia, Dwudziestolecie Międzywojenne.

W założeniu ZS Polska Macierz Szkolna która była organizatorem konferencji miało to być pierwsze spotkanie z cyklu Polacy i Białorusini – Nasza Wspólna Historia a głównym celem całego cyklu jest wymiana poglądów historyków po obu stronach granicy i próba rozpoczęcia rozmów nt. stworzenia wspólnej wizji historii. Konferencję rozpoczynającą cykl postanowiono poświęcić dwudziestoleciu międzywojennemu. Dotychczas po obu Nasza wspólna historia stronach granicy organizowane były podobne spotkania w których mogły brać udział osoby nie związane zawodowo z historią. Zdaniem ZS PMS w spotkaniach tych często zbyt wiele było emocji a za mało merytorycznej wiedzy dlatego tym razem postanowiono zaprosić tylko specjalistów zajmujących się zawodowo okresem międzywojennym. Podsumowaniem każdego etapu cyklu ma być wydanie publikacji w której każdy referat byłby w dwu językach, tak aby był zrozumiały zarówno dla Polaków jaki i Białorusinów. W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi polskich i białoruskich uczelni i instytucji m.in. prof. dr hab. Swietłana Musijenko i prof. dr hab. Adam Dobroński. Publikacja z tłumaczeniami ukaże się jesienią br.

 

Opis fot.

1.    Hanna Wojcieszczyk wygłasza referat nt. Miasteczek powiatu lidzkiego w 1921 roku.

2.    Od prawej siedzą: prof. dr hab. Swietłana Musijenko, mgr Anetta Buzuk, dr Aliaksiej Zagidulin, dr Stanisław Silwanowicz, prof. dr hab. Adam Dobroński, mgr Michał Erenz.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2