Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Nasza wspólna historia

Nasza wspólna historia 12 czerwca 2010 w siedzibie ZS Polska Macierz Szkolna w Grodnie odbyła się konferencja historyczna  nt. Polacy i Białorusini – Nasza Wspólna Historia, Dwudziestolecie Międzywojenne.

W założeniu ZS Polska Macierz Szkolna która była organizatorem konferencji miało to być pierwsze spotkanie z cyklu Polacy i Białorusini – Nasza Wspólna Historia a głównym celem całego cyklu jest wymiana poglądów historyków po obu stronach granicy i próba rozpoczęcia rozmów nt. stworzenia wspólnej wizji historii. Konferencję rozpoczynającą cykl postanowiono poświęcić dwudziestoleciu międzywojennemu. Dotychczas po obu Nasza wspólna historia stronach granicy organizowane były podobne spotkania w których mogły brać udział osoby nie związane zawodowo z historią. Zdaniem ZS PMS w spotkaniach tych często zbyt wiele było emocji a za mało merytorycznej wiedzy dlatego tym razem postanowiono zaprosić tylko specjalistów zajmujących się zawodowo okresem międzywojennym. Podsumowaniem każdego etapu cyklu ma być wydanie publikacji w której każdy referat byłby w dwu językach, tak aby był zrozumiały zarówno dla Polaków jaki i Białorusinów. W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi polskich i białoruskich uczelni i instytucji m.in. prof. dr hab. Swietłana Musijenko i prof. dr hab. Adam Dobroński. Publikacja z tłumaczeniami ukaże się jesienią br.

 

Opis fot.

1.    Hanna Wojcieszczyk wygłasza referat nt. Miasteczek powiatu lidzkiego w 1921 roku.

2.    Od prawej siedzą: prof. dr hab. Swietłana Musijenko, mgr Anetta Buzuk, dr Aliaksiej Zagidulin, dr Stanisław Silwanowicz, prof. dr hab. Adam Dobroński, mgr Michał Erenz.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP