Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Wieści z Oddziałów PMS

Brasław
Konkurs ortograficzny

Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna” Oddział w Brasławiu już po raz czwarty zorganizowało konkurs ortograficzny. W konkursie udział wzięli uczniowie i osoby dorosłe z rejonu brasławskiego, a także Postaw i Głębokiego. Pomimo trudnego tekstu dyktanda, większość uczestników miała dobre i bardzo dobre wyniki.

Były osoby, które nie zrobiły ani jednego błędu. Są to:

Wiktoria Olchowka (Brasław),
Alena Pietkiewicz (Karasino)
Paweł Jarmuszewicz (Widzy)
Walery Pupkiewicz (Postawy)
Mikołaj Kosiński  (Głębokie)
Aleksandra Kordas (Głębokie)

Zwycięzcy konkursu ortograficznego otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Jubileusz Chopina

Z okazji ogłoszonego Roku Chopinowskiego Brasławski Oddział PMS zorganizował regionalny konkurs rysunkowy. Zgodnie z regulaminem konkursu prace uczestników były wykonane w różnych technikach plastycznych i przedstawiały życie i twórczość światowej sławy kompozytora. Spośród dużej ilości prac konkursowych jurorzy wytypowali te najlepsze, autorkami których były: Diana i Śnieżana Naradowscy (Widzy), Maria Chaniak (Widzy), Ala Pietkiewicz (Karasino).

Życie i twórczość Elizy Orzeszkowej.

Pod taką nazwą w Brasławiu odbył się konkurs literacki z okazji 100. rocznicy śmierci pisarki. Nie tylko postawa społeczna Elizy Orzeszkowej, jej twórczość literacka, ale i miłość do ojczyzny, ciekawość legend i podań swojego kraju zostały przybliżone uczniom podczas przygotowań konkursowych. Najlepsze wyniki w zawodach uzyskali: Aleksy Jurgiel, Oleg Wałkowicz, Denis Chrapowicki, Dasza Sinkiewicz, Tatiana Rysiewa, Tania Wojciechowicz.

Autor: Eulalia Pietkiewicz, Prezes Brasławskiego Oddziału PMS

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2