Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Mistrz Ortografii

Mistrz Ortografii 15 maja 2010 roku w Mińsku w Szkole Średniej nr 131 odbył się konkurs ortograficzny „Mistrz Ortografii”. W ramach konkursu miał miejsce Festiwal Kultury Polskiej. Od lat Miński Oddział Miejski organizuje taką imprezę, która cieszy się popularnością wśród uczniów, nauczycieli, zespołów artystycznych i wykonawców.

W ciągu roku dzieci przygotowują się do spotkania z Jej Wysokością Ortografią. Bez wątpienia jest to dla uczniów dobra szansa porównać swoją wiedzę i umiejętności z lat poprzednich, gdyż mają oni możliwość uczestniczenia w Konkursie co roku.      

 Tradycyjnie uczestnicy byli podzieleni na 3 kategorie wiekowe:       

 kat. I – od 6 do 11 lat;       

 kat.II – od 12 do 14 lat;      

 kat.III – od 15 lat i powyżej

W zawodach językowych łącznie wzięło udział około 75 osób (uczniowie z Mińska, Borowlan,Wilejki, Dzierżyńska).

Podczas wykonywania prac w klasach  panowała zupełna cisza. Skupieni uczniowie I i II kategorii wpatrywali się w zadania, natomiast najstarsi użytkownicy języka pisali dyktando. W ciągu 45 minut wszyscy musieli wykazać się znajomością ortografii polskiej.     

Pierwsza część spotkania zakończyła się pracą jurorów, w skład których weszli nauczyciele z Mińska i terenu.

Drugą  część imprezy,  nie mniej ciekawą i atrakcyjną wypełniły zespoły taneczne, muzyczne, solowi wykonawcy i uczniowie szkół Mińska i obwodu mińskiego – razem ponad 80 osób. Zespół taneczny «Zabawa» (kierownik Irena Łautkina, Mińsk) polonezem rozpoczął  przedstawienie. Uczestnicy zespołu w wieku od 7 do 17 lat w XVIII-wiecznych strojach weszli na scenę i podbili serca kunsztem i elegancją tanecznych kroków.       

do  Mińska przyjechali również uczniowie Gimnazjum Artystycznego z Mołodeczna (nauczyciel Olga Rumyńska). Wysoki poziom artystyczny i wykonawczy pokazali uczestnicy zespołu smyczkowego (kierownik Helena Starowojtowa) i zespółu tanecznego (kierownik Julia Sakowicz). Oprócz zespołów w koncercie uczestniczyła młodzież ze szkół Mińska,Wilejki, Borowlan.       

Wśród gości obecnych na tej imprezie byli Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku pan Marek Martinek, referent do spraw Polonii pani Beata Ożanna, Dyrektor PMS pani Teresa Kryszyń,  dyrektor Szkoły Średniej nr131 w Mińsku Taisja Biełoborodaja, wicedyrektor  szkoły Żanna Taranko.      

Po zakończeniu Festiwalu Kerownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku pan Marek Martinek wręczył zwycięzcom podarunki rzeczowe i książkowe. A oto ci , którym należały się wielkie brawa.    

I kategoria:

GRAND PRIX - Ałła Grabowska (Wilejka) 
I  miejsce - Anton Baranau (Mińsk)  
II miejsce - Daria Karkocka (Wilejka)  
III miejsce - Jan Fiedarowicz (Mińsk)  
 Wyróżnienia - Jakub Dyńko (Mińsk)                        
 Radosław Grygarowicz (Mińsk)   

 

II kategoria  

GRAND PRIX – Marcin Gierlotka (Borowlany)    
I miejsce - Daria Bielan (Mińsk)     
II miejsce - Andrzej Korolko (Mińsk)    
III miejsce - Aleksy  Fracewski (Dzierżyńsk)   
 Wyróżnienia - Dominika Mietlicka (Mińsk)                        
  Stanisław Dubowiec (Borowlany)   

 

III kategoria-   

GRAND PRIX - Weronika Carik (Mińsk)    
I miejsce - Bożena Burkas (Borowlany)    
II miejsce - Janina Czeremisina (Mińsk)    
III miejsce – Paulina Wygowska (Dzierżyńsk)    
 Wyróżnienia - Maria Wincek (Mińsk)                          
 Alesia Bolszunowa (Mińsk)    

W imieniu Mińskiego Oddziału Miejskiego Stowarzyszenia „Polska Macierz Szkolna” wyrażam ogromne podziękowania wszystkim osobom, dzięki którym mogliśmy przeżyć te wspólne chwile obcowania z  językiem i kulturą polską, a szczególnie nauczycielom, którzy pomogali w organizacji przedsięwzięcia i  sprawdzaniu prac, pracownikom Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku, którzy wspierają naszą działalność i  udzielają wszelkiej pomocy, Polskiej Macierzy Szkolnej  za wkład w krzewienie oświaty polskiej w Mińsku oraz wszystkim miłosnikom języka i kultury polskiej.

Dziękujemy i do zobaczenia za rok!

Prezes Mińskiego Oddziału PMS                                                             
Maryna Repkina
Mistrz Ortografii Mistrz Ortografii Mistrz Ortografii Mistrz Ortografii Mistrz Ortografii Mistrz Ortografii Mistrz Ortografii Image Mistrz Ortografii Mistrz Ortografii
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2