Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna

Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna Z okazji 100. rocznicy śmierci E. Orzeszkowej w dniach 17-18 maja w Grodnie odbyła się konferencja naukowa pt. “TWÓRCZOŚĆ ELIZY ORZESZKOWEJ W PRZESTRZENI ESTETYCZNEJ WSPÓŁCZESNOŚCI”. Było to pierwsze przedsięwzięcie naukowe Naukowo-Dydaktycznego Centrum Koordynacyjnego „Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza”, które powstało w ramach Katedry Filologii Polskiej. Współorganizatorem konferencji była Polska Macierz Szkolna.

Konferencja była poświęcona następującym zagadnieniom:

•        Twórczość  Elizy Orzeszkowej i współczesna kultura światowa;

•        Wpływy twórczości Elizy Orzeszkowej na rozwój języków i literatur słowiańskich;

•        Grodno i ziemia nadniemeńska w twórczości Elizy Orzeszkowej;

•        Współczesna interpretacja twórczości Elizy Orzeszkowej;

•        Elizie Orzeszkowej w hołdzie: nauka białoruska, rosyjska i polska.

W ramach konferencji uczestnicy również zwiedzili domek Elizy Orzeszkowej w Grodnie, złożyli kwiaty pod jej pomnikiem oraz na grobie pisarki. Podsumowanie konferencji odbyło się w Szkole Średniej im. E. Orzeszkowej w Milkowszyźnie. Następnie wszyscy udali się do Miniewicz i Bohatyrowicz, opisanych w „Nad Niemnem”, zapalili znicze na mogiłach Jana i Cecylii oraz powstańców z 1863 roku. Wiązankę ulubionych piosenek E. Orzeszkowej zaprezentował chór UTW w Grodnie „Seniori Cantabili”. Zakończeniem drugiego dnia konferencji było ognisko nad brzegiem Niemna, w którym uczestniczyli naukowcy, młodzież, ucząca się w Liceum Społecznym PMS, nauczyciele, słuchacze UTW w Grodnie.

Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna  Jubileusz wielkiej pisarki znad Niemna

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2