Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Kto ty jesteś? Polak mały!

Kto ty jesteś? Polak mały! 14 maja Polska Macierz Szkolna w Grodnie gościła w swoich progach przedstawicieli najmłodszego pokolenia Polaków z Grodzieńszczyzny.  Byli to uczestnicy konkursu krasomówczego „Baśniowa iskierka” i konkursu rysunkowego wśród przedszkolaków „Mój mały świat”.

Kto ty jesteś? Polak mały! Prace plastyczne dzieci zostały rozmieszczone na wystawie w siedzibie PMS. Razem z uczestnikami przybyli kibicujący rodzice, dziadkowie, wychowawczynie. Do udziału w konkursach zgłosiło się 76 dzieci z 19 przedszkoli Grodna, a także Krasnosielska, Łunny, Wołkowyska i Brzozówki. Prezes PMS Stanisław Sienkiewicz witając wszystkich obecnych na sali przedstawił zaproszonych gości: Konsula Generalnego RP w Grodnie Andrzeja Chodkiewicza, Konsul RP w Grodnie Katarzynę Grzechnik.

Kto ty jesteś? Polak mały!  Jako pierwsi w konkursie krasomówczym wystąpili wychowankowie polskiej grupy z przedszkola nr 83 w Grodnie, którzy zaprezentowali bajkę pt. „Szklana kula”. Najlepszą interpretacją polskiej prozy była prezentacja przedstawiona przez dzieci z przedszkola nr 31 pod kierownictwem Heleny Lewoniewskiej, która równie wspaniale bawiła publiczność w przerwach pomiędzy konkursowymi wystąpieniami. Repertuar tegorocznego konkursu był dość różnorodny. Konkursanci opowiadali o wesołych przygodach różnych postaci bajkowych, np. Czerwonego Kapturka, zaprezentowali legendy o Niemnie i trębaczu z Wieży Mariackiej.

Kto ty jesteś? Polak mały! Po wystąpieniach głos zabrał Konsul Generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz, który wręczył uczestnikom konkursów dyplomy i zabawki, ufundowane przez polską placówkę dyplomatyczną w Grodnie. Prezes PMS Stanisław Sienkiewicz jako organizator imprezy podziękował wychowawczyniom, rodzicom, którzy się podjęli trudu przygotowywania dzieci i tak licznie stawili się na imprezie oraz zachęcił do udziału w kolejnej edycji. Każde przedszkole otrzymało materiały metodyczne i biurowe, a wszyscy uczestnicy konkursów zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia.

Kto ty jesteś? Polak mały!

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2