Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Szanowni Rodacy!

Szanowni Rodacy! Szanowni Rodacy! Szanowni Rodacy! Polska Macierz Szkolna na Białorusi zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe budowy ośrodka edukacyjnego w Grodnie. Apel ten kierujemy do ludzi dobrej woli, Polaków rozsianych po świecie.
Idea budowy własnego ośrodka edukacyjnego towarzyszy istnieniu PMS od samego początku. Brak stałego miejsca uniemożliwia realizację wszystkich planów, jak też poszerzenie działalności i pełny rozwój. Coroczne czynsze za wynajmowanie pomieszczeń są wysokie i stale rosną, zasilają budżet białoruski i za parę lat może się okazać, że w sumie przekroczą wartość całego ewentualnego lokalu. 

Poza tym dotychczasowe pomieszczenia nie nadają się na sale szkolne, a przecież w Liceum Społecznym PMS w chwili obecnej uczy się ponad 500 uczniów i ta liczba stale wzrasta. Tylko dwie sale lekcyjne uniemożliwiają poszerzenie programu nauczania w Liceum Społecznym PMS o historię, geografię, matematykę, czyli pełną realizację programu, zawężają nauczanie tych przedmiotów jedynie do dorywczych kursów, które i tak burzą porządek zajęć i zmuszają do nauki w warunkach urągających godności uczniów i nauczycieli, np. w magazynie. Brak lokali utrudnia też realizacje programów dokształcających dla nauczycieli, letnią akcje dla dzieci.

Szanowni Rodacy! Szanowni Rodacy! Szanowni Rodacy! Szanowni Rodacy! Również spotkania studentów z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu w Białymstoku (PMS prowadzi Punkt Konsultacyjny Uniwersytetu dla studentów z Białorusi studiujących na kierunkach pedagogicznych), to priorytetowa działalność PMS skierowana na odbudowe elit intelektualnych wyniszczonych przez rządy komunistyczne, prowadzone są często w różnych wynajmowanych lokalach. Jest koniecznym poszerzenie tego Punktu Konsultacyjnego o nowe kierunki, np. ekonomiczne. To nie jest tylko sprawa nauczania języka polskiego, to też kwestia obecności ludzi myślących kategoriami polskimi i europejskimi tutaj na Białorusi.

Nie ma gdzie poszerzyć rozrastającej się biblioteki, która udostępnia książki nie tylko uczniom Liceum Społecznego PMS, ale i czytelnikom z całej Grodzieńszczyzny i przekształca się w swoiste centrum, przybliżające zdobycze kultury polskiej.

Nie ma gdzie złożyć strojów teatralnych i ludowych, nie ma miejsca na redakcję młodzieżowej gazetki i redakcji własnego czasopisma.

PMS to nie tylko szkoła, ale także miejsce spotkań Polaków zrzeszonych w Klubie Kobiet, Uniwersytecie III Wieku, Uniwersytecie dla Rodziców, zespołach artystycznych. PMS często gości Polaków, a z racji swego położenia jest przystanią dla jadących na Wschód i wracających ze Wschodu. Taki Polski Dom mógłby stać się, jak przystało na staropolską tradycję, gościnnym dla wszystkich potrzebujących, gdzie każdy Polak, nieważnie z której strony granicy, byłby zawsze mile widzianym i wyczekiwanym gościem, teraz takiego domu w Grodnie nie ma.                                                                                                                                   

Władze białoruskie są przeciwne każdej formie przejawów życia społecznego. W związku z powyższym jesteśmy skazani na szukanie pomocy poza granicami naszego kraju.

Wielkim postępem już jest to, że władze lokalne wyraziły zgodę na lokalizację naszego domu w historycznym centrum miasta, obok Katedry Grodzieńskiej na Starym Rynku w pobliżu grodzieńskich zamków królewskich. Taka okazja nie szybko może się powtórzyć. Na już zakupionym przez PMS placu i budynku możemy zrealizować obiekt o powierzchni około 750 m kw. Na dziś zgromadziliśmy środki dzięki dotacji Fundacji im. Zygmunta Zaleskiego, Amsterdam w wysokości 200 tys. USD. Zaczęliśmy budowę. Stan budowy na dzień dzisiejszy przedstawiają fotografie, jednak do oddania obiektu w stanie surowym zamkniętym będzie nam brakowało około 70-80 tys. USD.  

Wierzymy głęboko, że idea takiego ośrodka edukacyjnego nie pozostanie obojętna tym, którzy mogą pomóc, mogą na stale zaistnieć w świadomości tutejszego społeczeństwa tak okrutnie doświadczonego w przeszłości i nadal upokarzanego. Taka pomoc może stać się symbolem głębokiej więzi i solidarności między Rodakami rozsianymi po całym świecie.  

 

Bardzo prosimy o przychylne ustosunkowanie się do naszego apelu.
Czekamy na każdą pomoc!

Z wyrazami szczerego szacunku i nadzieją na pomoc

Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi

Stanisław Sienkiewicz

Szanowni Rodacy! Szanowni Rodacy! Szanowni Rodacy! Szanowni Rodacy! Szanowni Rodacy! Szanowni Rodacy! Szanowni Rodacy! Szanowni Rodacy! Szanowni Rodacy!

Polska Macierz Szkolna na Białorusi Szanowni Rodacy! Szanowni Rodacy! Szanowni Rodacy! Szanowni Rodacy! Polska Macierz Szkolna na Białorusi zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe budowy ośrodka edukacyjnego w Grodnie Polska Macierz Szkolna na Białorusi zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe budowy ośrodka edukacyjnego w Grodnie Polska Macierz Szkolna na Białorusi zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe budowy ośrodka edukacyjnego w Grodnie Polska Macierz Szkolna na Białorusi zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe budowy ośrodka edukacyjnego w Grodnie

Polska Macierz Szkolna na Białorusi zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe budowy ośrodka edukacyjnego w Grodnie Szanowni Rodacy! Szanowni Rodacy! Szanowni Rodacy! Szanowni Rodacy! Szanowni Rodacy! Image finansowe budowy ośrodka edukacyjnego w Grodnie Idea budowy własnego ośrodka

Szanowni Rodacy!  Szanowni Rodacy! wsparcie finansowe budowy ośrodka edukacyjnego w Grodnie wsparcie finansowe budowy ośrodka edukacyjnego w Grodnie finansowe budowy ośrodka edukacyjnego w Grodnie

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2