Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

VI Konkurs Literacki

VI Konkurs Literacki Nie mniejszym zainteresowaniem, niż konkurs historyczny, wśród młodzieży uczącej się języka polskiego na Białorusi już od 6 lat cieszy się Konkurs Literacki, którego finał odbył się 25.04.2010 r. w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej.

Z 16-tu osób, wytypowanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, do finału konkursu zgłosiło się 13 uczestników. Jury zaproponowało następujące tematy prac pisemnych:

1.    Odwieczne lęki i nadzieje w literaturze polskiej.
2.    Obraz kobiety w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku.
3.    Literatura jako kronika przeszłości.
4.    „Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko”.  Jak oceniasz postawy romantyków polskich z perspektywy współczesności?
5.    W świecie stworzonym przez którego pisarza chciałbyś zamieszkać?  Przekonaj dlaczego.

Tradycyjnie konkurs przebiegał pod patronatem Akademii Podlaskiej w Siedlcach, którą prezentowali ks. prof. Roman Krawczyk, dr Adam Bobryk, dr Justyna Puszkarska i dr Marzena Kryszczyk. Wśród gości konkursu była Konsul RP w Grodnie Alina Czerniawska, która obiecała wsparcie ze strony polskiej placówki dyplomatycznej w realizowaniu przez Polską Macierz Szkolną różnych imprez kulturalnych i konkursów. Jednocześnie podziękowała Akademii Podlaskiej w Siedlcach, która już od lat podtrzymuje inicjatywy edukacyjne Polskiej Macierzy Szkolnej, stwarza warunki, żeby młodzież z Kresów mogła studiować w Polsce i udziela stypendia studentom z Białorusi.

A oto najlepsi z najlepszych konkursu literackiego:

I miejsce – Alina Bajgużakowa (Grodno, Liceum PMS)
II miejsce – Julia Kryszczyna (Grodno, Liceum PMS)
        Tamara Arutiunian (Grodno, Liceum PMS)
III miejsce – Julia Dmuchowska (Wołkowysk, Szkoła Polska)
IV miejsce – Julia Gudacz (Grodno, Liceum PMS)

Gratulujemy zwyciężczyni konkursu indeksu Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej w Siedlcach i zapraszamy wszystkich miłośników języka polskiego do udziału w kolejnej edycji tego konkursu.  

 

 

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2