Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci Tadeusza Rejtana

Poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci Tadeusza Rejtana „Kto kocha Boga, kto wierny Ojczyźnie,
niech jej nie odstępuje, wszak widzicie,
że idzie tu o zniszczenie praw jej najdroższych”.

T. Rejtan.

Tadeusz Rejtan (1742-1780) urodzony w Hruszówce na ziemi nowogródzkiej (obecnie Białoruś), uwieczniony na płótnie Jana Matejki, opiewany przez Adama Mickiewicza w „Panu Tadeuszu” stał się symbolem tragicznych dziejów Polski. Jako poseł nowogródzki podczas sejmu 1773 r. próbował nie dopuścić posłów do sali obrad, sprzeciwiając się I rozbiorowi Polski.

Ku czci tego najprzedniejszego obywatela w dniu 15.04.2010 r. w kościele katolickim pw. Podwyższenia Krzyża św. w Lachowiczach odbyła się uroczystość poświęcenia tablicy pamiątkowej .

Poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci Tadeusza Rejtana  Inicjatorką tego przedsięwzięcia była obecna na odsłonięciu p. Maria Sulima, prezes Brzeskiego Miejskiego Oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej. W uroczystości udział wzięli: Konsul Generalny RP w Brześciu Jarosław Książek, Konsul RP w Brześciu Anetta Sondaj, przedstawiciele władz na czele z wiceprzewodniczącym Lachowickiego Komitetu Wykonawczego Włodzimierzem Krukiem, Prezes PMS Stanisław Sienkiewicz, Dyrektor PMS Teresa Kryszyń, sekretarz Zarządu PMS Barbara Fustoczenko, nauczyciele i uczniowie Polskiej Szkoły Społecznej im. T. Rejtana z Baranowicz.

Uroczystość rozpoczęła się mszą żałobną za dusze śp. T. Rejtana i ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Po wystąpieniach Konsula Generalnego RP w Brześciu Jarosława Książka, prezesa PMS Stanisława Sienkiewicza, Marii Sulimy, Teresy Sieliwończyk, Włodzimierza Kruka tablica pamiątkowa została uroczyście odsłonięta.

Od tego momentu nie tylko mieszkańcy Lachowicz, ale i wszyscy podróżujący po Białorusi będą mogli uczcić pamięć Tadeusza Rejtana, odwiedzając jego rodzinną Hruszówkę i Lachowicze. 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2