Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Kresy ‚2010 wystartowały!

Kolejny XIX Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza Kresy’2010

Uczestników, jurorów i gości konkursu powitał nowym programem artystycznym zespół „Młode listki” pod kierownictwem Nielli Zajcewej. Jak zaznaczyła przewodnicząca jury Teresa Kryszyń, uczestniczący w tegorocznym konkursie recytatorzy zaprezentowali ambitny repertuar oraz wysoki poziom artystyczny. Po naradzie i gorącej dyskusji jurorzy przyznali następujące nagrody:

I kategoria

I miejsce – Aleksandra Mieleszko
II miejsce – Włada Soroko
III miejsce – Anna Byczkowa
Wyróżnienie - Nela Gunia

II kategoria

I miejsce – Janina Curanowa
II miejsce – Nikita Orłow
III miejsce – Łasza Nadziraszwili

III kategoria

I miejsce – Paweł Marczuk
II miejsce – Jekaterina Libson
III miejsce – Anna Mieńszenina

Nagrodę specjalną dla najstarszego uczestnika otrzymał Jerzy Uścinow.

Obecna na konkursie wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej Teresa Kryszyń wręczyła laureatom konkursu dyplomy oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez zarząd PMS. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe nagrody książkowe, a uczestnicy zespołu „Młode listki” – materiały biurowe.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2