Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Dzieje Polski

Dzieje Polski 24 kwietnia 2010 r. w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej odbył się finał XV Konkursu Historycznego „Dzieje Polski”.
W wyniku postępowania kwalifikacyjnego, które się składało z dwóch części zaocznych, ze 142 osób, biorących udział w Konkursie, do finału zostało wytypowanych 29 osób, przybyło 21 osób.

Dyrektor Instytutu Historii Akademii Podlaskiej ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk podczas inauguracji konkursu przywitał wszystkich uczestników, nauczycieli oraz gości, życząc zwycięstwa konkursantom i zapraszając na studia na Akademię Podlaską. Konsul RP w Grodnie Jan Sroka pogratulował młodzieży chęci poznawania historii Polski i zaznaczył, że historia nie daje gotowych odpowiedzi na pytania, ale uczy nas je rozwiązywać.

Po przeprowadzeniu testu pisemnego oraz następnie egzaminu ustnego Komisja w składzie: ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk (przewodniczący), Konsul RP w Grodnie Jan Sroka, dr Adam Bobryk, mgr Wojciech Szewczak, wyłoniła laureatów:

Wśród uczniów klas maturalnych:

I miejsce – Paweł Ejsmont, Grodno
II miejsce – Maksym Jasiukiewicz, Lida
                    Aleksander Szyrokow, Wołkowysk 
III miejsce – Aleksandra Grickiewicz, Baranowicze
IV miejsce – Ilia Sidorenko, Wołkowysk
          Weronika Szymanowska, Mołodeczno

Wśród uczniów klas 9-10 ych:

I miejsce – Aleksander Łuzinow, Brzozówka
II miejsce -  Stanisław Grodel, Mołodeczno
III miejsce – Jan Radziszewski, Brzozówka
IV miejsce – Anastazja Januć, Mołodeczno

 

Finaliści konkursu historycznego zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi, ufundowanymi przez Konsulat RP w Grodnie, Akademię Podlaską, Polską Macierz Szkolną.

Na zakończenie prezes PMS Stanisław Sienkiewicz podziękował przedstawicielom Akademii Podlaskiej, którzy już od 15-tu lat obejmują swoją opieką konkurs historyczny oraz wręczył nagrody pamiątkowe.  

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2