Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

IV Dyktando Polskie na Białorusi

Dyktando Polskie na Białorusi powstało na wzór ogólnopolskiego dyktanda, które jest organizowane corocznie od 1987r. Uczestnicy Dyktanda walczą o tytuł Mistrza Ortografii i wartościowe nagrody. Pomysłodawcą akcji, promującej język polski w kraju i za granicą, było Polskie Radio Katowice, a w szczególności Krystyna Bochenek – polska dziennikarka, polityk, wicemarszałek Senatu VII kadencji.

Dyktando pozwala wszystkim chętnym uczestniczyć w zmaganiach z zawiłościami polskiej ortografii, a okres przygotowania do dyktanda jest wykorzystywany do powtórzenia zarówno zasad pisowni jak i wyjątków od nich, które bardzo często spotyka się w tekstach dyktanda.

Tegoroczne Dyktando Polskie odbyło się w czterech miastach Białorusi. Uczestniczyło w nim 475 osób: Witebsk – 45 osób; Mińsk – 90 osób; Brześć – 80 osób; Grodno – 260 osób. Są wśród nich uczniowie, studenci, młodzież pracująca i osoby w podeszłym wieku. Najstarsza uczestniczka Dyktanda urodziła się w 1937r., a najmłodsi uczestnicy liczyli sobie 14 lat.

Nie sposób organizacyjnie było przeprowadzić ogólnokrajową klasówkę jednocześnie we wszystkich wspomnianych wyżej miastach. Dlatego w Witebsku sprawdzian z polskiej ortografii odbył się wcześniej – 13 marca, w Mińsku – 20 marca, a w Brześciu i Grodnie – 21 marca.

Stało się już  piękną tradycją, że słowo inauguracyjne do uczestników Polskiego Dyktanda w Grodnie wygłasza Wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek. Przybyli również goście z Polski, sympatycy Dyktanda Polskiego w Grodnie: Lesław Skinder z Polskiego Radia i Mistrz Mowy Polskiej Tadeusz Sznuk z TVP i Polskiego Radia, który czytał tekst dyktanda. Stronę białoruską reprezentowała wicemer Grodna Iryna Sienczenkowa.

Do jury zostali zaproszeni nauczyciele języka polskiego z Liceum Polskiej Macierzy Szkolnej, wykładowcy Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu Grodzieńskiego, wykładowcy z Uniwersytetu w Białymstoku, których obecność była możliwa dzięki pomocy Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Sprawdzanie prac trwało około 2 godzin.

Dla uczestników Dyktanda w każdej miejscowości były organizowane piękne koncerty miejscowych zespołów polskich oraz uczniów klas i szkół polskich w Brześciu i Grodnie, w których ogółem uczestniczyło 190 osób.

A oto zwycięzcy IV Dyktanda Polskiego na Białorusi.

Grodno.

Grand Prix – Wiktoria Sidor (Polska Szkoła w Wołkowysku)

I miejsce – Wioletta Borodzina, Justyna Kosińska (Polska Szkoła w Grodnie); II miejsce – Helena Blizniecowa, Wiktoria Chodorowska, Danuta Raczyc, Maria Anufrijewa; III miejsce – Helena Witowicz, Halina Teresani, Katarzyna Karasiewicz, Irena Oziem, Julia Staniewska, Anna Steckiewicz; wyróżnienie – Helena Giruć, Marta Żylińska, Olga Myszko, Jan Wróblewski, Karolina Szagun, Natalia Glebowa, Julia Gajdukiewicz, Wiktoria Sawko, Anna Lisowska, Marta Zaleska z Lidy.

Mińsk.

Grand Prix – Weronika Staszulonok (studenka BGU).

I miejsce –  Dmitrij Girin, Natalia Puiszkariowa; II miejsce – Weronika Sciepulonok, Janina Czeremisina; III miejsce – Julia Koreniewska, Polina Wygowska, Eugeniusz Wintow, Tatiana Kopacz; wyróżnienie – Larysa Morgajewa, Julia Naumowicz, Dmitrij Grzyb, Tatiana Gierasimowa, Julia Aleksandrowicz, Witalij Archangielskij, Hanna Aponczonok, Tatiana Oleszko, Julia Wnukowicz, Olesia Bolszunowa.

Brześć.

Grand Prix – Jana Wołczecka (Szkoła  średnia nr 9 w Brześciu).

I miejsce –  Alina Ancipienko, Elżbieta Nema; II miejsce – Helena Bogatko, Julia Pańko; III miejsce – Tatiana Androsik, Weronika Popkowska, Anastazja Czesłow, Greta Pinkawiczucie; wyróżnienie – Regina Chomicka, Lucyna Andryjanowa, Anastazja Zadrożny, Dmitry Tretiakow, Alesia Własow, Walentyna Koziatyn, Roman Rybak, Alicja Druź, Alesia Mackiewicz.

Witebsk.  

I miejsce –  Konstanty Gdynia, Anna Sawwa, Paweł Marczuk; II miejsce –  Nelli Gunia, Władysław Soroko, Julia Fiodorowa-Surskaja, Kasia Libson, Marian Sawicz, Jerzy Uścinowicz; III miejsce – Aleksander Mieleszko, Daria Pyszyńska, Dzina Gunia, Kasia Prszeniczna, Władysław Surski.

Gratulujemy zwycięzcom Dyktanda. Ogromne podziękowania składamy sponsorom tej akcji, wolontariuszom, bez pomocy których całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe:

Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny,

Oddziałowi „Wspólnoty Polskiej” w Siedlcach,

Podlaskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,

Ambasadzie RP w Mińsku,

Konsulatowi Generalnemu RP w Grodnie,

Konsulatowi Generalnemu RP w Brześciu,

firmie „Faworit”, Grodno

firmie „Adamba”, Białystok

Kuratorowi Oświaty Województwa Podlaskiego,

Polskiej Szkole w Grodnie,

Klubowi Studentów Polskich,

Wspólnocie Młodej Polonii.

Zachęcamy wszystkich Polaków, zamieszkujących na Białorusi, miłośników języka polskiego do udziału w kolejnej edycji Dyktanda Polskiego na Białorusi za 2 lata.

Przytaczamy tegoroczne teksty dyktand.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2