Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

KRESY` 2010. BRZEŚĆ

Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna” zaprasza uczniów Pani/Pana do udziału w XIX Konkursie Recytatorskim imienia Adama Mickiewicza „Kresy 2010”. Dla uczestników z obwodu brzeskiego konkurs odbędzie się 24 kwietnia 2010 roku w szkole nr 9 w Brześciu. Początek konkursu o godz. 11.00.

Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego założeniom konkursu.       

Uczestnicy konkursu występują w trzech kategoriach:

                    Kategoria I – dzieci do lat 12,

                    Kategoria II – dzieci i młodzież od 12 do 16 lat,

                    Kategoria III – młodzież i dorośli od lat 16.

  Laureaci kategorii III biorą udział w XVII Białostockich Spotkaniach Laureatów „Kresy 2010”.

  Repertuar uczestników obejmuje 2 utwory w całości lub fragmentach dowolnych pisarzy polskich (proza lub wiersz).

  Łączny czas wykonania nie może przekraczać 5 minut.

  Uczestnik nie może zmieniać repertuaru w trakcie trwania konkursu.

  Uczestnik, który bierze udział w konkursie „Kresy” po raz kolejny, zobowiązany jest do zmiany repertuaru.

  W konkursie nie mogą brać udziału laureaci nagród głównych( Grand Prix, nagroda za interpretacje A. Mickiewicza, I, II, III miejsce) Finału Konkursu „Kresy”.

  Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

  W skład jury wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, kultury mowy, literatury, reżyserii.

W skład jury stopnia centralnego powinni wejść jurorzy z Polski.

  Jury oceniać będzie recytatorów według następujących kryteriów:

    * dobór repertuaru (należy wziąć pod uwagę wartości artystyczne utworów, uwzględnić możliwości wykonawcze recytatorów),
    * interpretacja utworów,
    * technika i wyrazistość wymowy,
    * ogólny wyraz artystyczny.

  Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Jury – wszystkich uczestników przeglądu.

  Ostateczny werdykt ustalany jest w drodze wspólnej dyskusji jurorów.

  Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.

  Zgłoszenia do udziału w konkursie wysłać  do 20.04.2010 r. na adres:

     Polska Macierz Szkolna

  ul. Budzionnego 48a

  Grodno, 230023.

  w zgłoszeniu prosimy podać:

    * imię, nazwisko uczestnika,
    * kategoria, w której występuje,
    * utwory do recytacji,
    * imię i nazwisko instruktora, telefon kontaktowy.

 

Z poważaniem  DYREKTOR mgr    Teresa Kryszyń  

Uwaga! Każda szkoła zgłasza po jednej osobie w każdej kategorii wiekowej!  

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2