Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Uwaga! Konkurs!

Oddział Polskiej Macierzy Szkolnej w Pińsku zaprasza do udziału w Konkursie Recytatorskim im. Ryszarda Kapuścińskiego pt. „Prawa natury” oraz w konkursie plastycznym pt. „Bajeczki z Afryki” (na podstawie opowiadań dla dzieci pod tym samym tytułem). Celem konkursów jest zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka polskiego oraz rozbudzanie zamiłowań krajoznawczych, zachęcanie młodzieży do poznawania własnego regionu, jego historii oraz sławnych i znanych w świecie rodaków.

Konkursy odbędą się 28.05.2010r. w siedzibie Oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej w Pińsku pod adresem ul. Szubitydze 26.  

Konkurs recytatorski pt. „Prawa natury”

Regulamin Konkursu.

Każdy uczestnik przygotowuje fragment dowolnego utworu Ryszarda Kapuścińskiego.

Czas recytacji – 5 min.

Do udziału w konkursie recytatorskim zaprasza się młodzież w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria – od lat 12 do 14

II kategoria – od 14 do 16 lat

III kategoria – od 16 do 20 lat.

Konkurs plastyczny pt. „Bajeczki z Afryki”

Regulamin Konkursu.

 Prace plastyczne mogą być wykonane na arkuszach A-4, A-3 w różnej technice. Każda praca musi zawierać tytuł i informacje o autorze (nazwisko, imię, adres i tel. kontaktowy).

Do udziału w konkursie plastycznym zaprasza się dzieci w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria – od 6 do 8 lat

II kategoria – od 8 do 10 lat

III kategoria – od 10 do 12 lat

Zgłoszenia do udziału w konkursach są przyjmowane

pod tel. 8-0152-75-71-65 (siedziba PMS w Grodnie).

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2