Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Kurs Szansa dla maturzystów

Rozkład zajęć

kursu „Szansa dla maturzystów”

w czasie ferii wiosennych

Data,

Godz.

29 marca

2010

30 marca

2010

31 marca

2010

1 kwietnia 2010 2kwietnia 2010
15.30- 17.00 Chemia chemiaGeografia

Chemia

17.10.-18.40Matematyka

Matematyka Matematyka

biologia

Geografia
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP