Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Konferencja Naukowa „Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd”

Konferencja Naukowa "Polskie Kresy Wschodnie i ludzie  stamtąd"

21 – 22 maja w Toruniu odbędzie się Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd”.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszane są osoby, które w swoich pracach badawczych poruszają problematykę kresową. Konferencja pozwoli, w szczególności młodym badaczom, na publiczną prezentację swoich spostrzeżeń, a następnie zawarcie ich w artykułach, które po konferencji zostaną opublikowane.

Problematyka konferencji – bloki tematyczne:

1.   Monografie ziem i miast kresowych

2.  Charakterystyka wybitnych postaci wywodzących się z Kresów Polskich, ich działalności oraz spuścizny

3.   Działalność organizacji polonijnych

4.   Prasa i wydawnictwa polskie na Wschodzie

5.   Szkolnictwo polskie na Kresach

6.   Wkład Polaków oraz polskich przedsiębiorstw w rozwój ekonomiczny Kresów Wschodnich
 
Koszty uczestnictwa w konferencji:
 
Koszty udziału w konferencji dla referentów pochodzących z Kresów Wschodnich (decyduje obywatelstwo) pokryte zostaną ze środków uzyskanych z Senatu RP, tzn.:
1.   dla osób przyjeżdżających z obszaru Polski:
– koszt podróży w obie strony nieprzekraczający łącznej kwoty 100 zł (na podstawie biletu podróży);
– koszt dwóch noclegów;
– koszt wyżywienia (dwa obiady).
2.   dla osób przyjeżdżających z: Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy:
– koszt podróży w obie strony – dla osób z terenów Białorusi i Ukrainy – do 500 zł/os., dla uczestników z Litwy i Łotwy – do 300 zł/os.;
– koszt dwóch noclegów;
– koszt wyżywienia (dwa obiady).
 
Pozostali uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł. Kwota ta obejmuje koszt 2 noclegów, wyżywienia oraz publikacji pokonferencyjnej.
 
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 30 kwietnia 2010 roku na adres: torun.konferencja@gmail.com. Formularz zgłoszeniowy prześlemy Państwu drogą mailową po zgłoszeniu chęci udziału w organizowanej przez nas konferencji.
 
 
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2