Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

W 2010 roku planowane są egzaminy certyfikatowe

w dniach 10-11.04 w Brześciu (Białoruś)
Egzaminy w ośrodkach krajowych lub zagranicznych odbędą się, jeśli zgłosi się co najmniej 20 kandydatów. Ośrodki zainteresowane przeprowadzeniem egzaminów w podanych terminach prosimy o kontakt z Sekretariatem Komisji.

Aktualne numery:

+48 22 3933849 – Bożena Paduch

+48 22 3933825 – Anita Sowa

+48 22 3933843 – Danuta Szczęsna

Zgłoszenia i opłaty przymowane są do 08.03.2010r

Rejestracja kandydatów odbywa się drogą elektroniczną, faxem lub pocztą.  
 
O miejscu i godzinie rozpoczęcia egzaminu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową i tradycyjną pocztą.

Opłaty za egzamin:

    * poziom podstawowy (B1) – 60 €
    * poziom średni (B2) – 80 €
    * poziom zaawansowany (C2) – 100 €

Po otrzymaniu wiadomości o pomyślnie zdanym egzaminie 20 € za certyfikat.

    * Wpłaty proszę dokonać na konto:  
      Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
      00-896 Warszawa
      ul. Ogrodowa 28/30
      NBP O/O Warszawa  
      00-950 Warszawa  
      Plac Powstańców Warszawy 4 (z dopiskiem: egzamin+ poziom +nazwisko kandydata + miasto egzaminu, a po zdanym egzaminie: certyfikat+ nazwisko kandydata)
    * Jeśli jednym przelewem wnoszona jest opłata za egzamin i za certyfikat – prosimy o dopisek, np.: B1 + certyfikat + nazwisko kandydata + miasto egzaminu.

www.buwiwm.edu.pl

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2