Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Polskie Dyktando na Białorusi

Polskie Dyktando na Białorusi Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie
Zjednoczenie Społeczne ” Polska Macierz Szkolna”
zapraszają wszystkich chętnych w wieku powyżej lat 14 do wzięcia udziału w
POLSKIM DYKTANDZIE NA BIAŁORUSI

Dyktando odbędzie się 21 marca 2010 r. w Szkole Średniej nr 36 (Szkoła z polskim językiem wykładowym) w Grodnie, ul. Kurczatowa 43.
Początek dyktanda o godz. 10.00

Patronat medialny nad Dyktandem objęło Polskie Radio S.A.

Zgłoszenia potwierdzające udział w Dyktandzie należy kierować do dnia 15.03.2010r.

na adres : Polska Macierz Szkolna, ul. Budzionnego 48 a, 230023 Grodno,

Tel. .738-138,75-71-65,730-433.

W zgłoszeniu prosimy podać: imię, nazwisko uczestnika, datę urodzenia, miejsce nauki lub pracy, adres zamieszkania i tel. kontaktowy.

Zalecenia organizacyjne:

-każdy uczestnik powinien posiadać przy sobie paszport lub świadectwo urodzenia

-do Szkoły Średniej nr 36 należy przybyć co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem dyktanda w celu rejestracji

-uczestnikom spoza Grodna gwarantujemy zwrot  kosztów  podróży.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.

Uwaga! Laureaci nagród głównych Polskiego Dyktanda z lat poprzednich i nauczyciele języka polskiego nie mogą brać udziału w Dyktandzie.

Program Dyktanda:

Godz. 9.00-10.00-rejestracja uczestników

Godz. 10.00-10.30- inauguracja Dyktanda

Godz. 10.30-11.30- Dyktando

Godz. 11.30-13.00-koncert

Godz. 13.00-14.00- obiad

Godz. 14.00- 15.00-ogłoszenie wyników, wręczanie dyplomów i nagród

Życzymy sukcesów oraz udanej zabawy.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2