Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Dzień Języka Ojczystego

Dzień Języka Ojczystego Dzień Języka Ojczystego.
A niechaj narodowie wżdy postronni znają,  
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.
Mikołaj Rej

21 lutego w całym świecie obchodzi się Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.  W taki sposób organizacja UNESCO uczciła pamięć studentów z Bangladeszu, którzy zginęli w 1952 roku, domagając się nadania językowi bengalskiemu statusu urzędowego.

Konkurs w formacie PDF

Konkurs w  formacie Word

Dzień Języka Ojczystego Z tej okazji Liceum Społeczne Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie 21 lutego organizowało turniej wiedzy o języku polskim pt. „Z polskim na ty”.  Do udziału w turnieju zgłosiło się sześć drużyn 5-osobowych: pięć drużyn z klas 10-tych i 11-tych Liceum PMS i drużyna Klubu Studentów Polskich.  

Honorowy gość – konsul RP w Grodnie – Katarzyna Grzechnik na otwarciu turnieju powitała wszystkich obecnych na sali i życzyła uczestnikom lekkiego pióra i oczywiście zwycięstwa. Zmagania z językiem polskim przebiegały na wesoło. Ciekawe zadania, sprawdzające znajomość ortografii polskiej, frazeologii, słownictwa i gramatyki, przygotowane przez Anettę Buzuk i Łucję Kulwanowską były chętnie rozwiązywane przez uczestników. A ponieważ każda drużyna miała swoich kibiców, więc nie zabrakło zadań i dla nich.

Dzień Języka Ojczystego Po prawie dwóch godzinach zmagań jurorzy wytypowali zwycięzców. Pierwsze miejsce i nagrodę główną otrzymała drużyna Klubu Studentów Polskich. Cieszymy się z tego, ponieważ język polski jako język ojczysty nie jest zapomniany przez młodzież po nauce w szkole, że studenci i osoby dorosłe chętnie kontynuują naukę języka polskiego na kursach językowych, a we własnych rodzinach dbają o to, by młode pokolenie też uczyło się języka swoich przodków.

Mamy nadzieje, że turniej językowy stanie się piękną tradycją naszego liceum.    

Dla osób zainteresowanych przeprowadzeniem takiego rodzaju turniejów proponujemy ciekawe zadania, które można też wykorzystać na lekcjach języka polskiego.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2