Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Finał Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi.

Finał Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi. Eliminacje finałowe OLiJP na Białorusi odbyły się w dniach 6-7 lutego 2010 roku w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej. Obecna na otwarciu olimpiady konsul RP w Grodnie Alina Czerniawska powitała uczestników, nauczycieli, jurorów i gości oraz życzyła finalistom, żeby jak to trafnie określił Juliusz Słowacki „język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”.

Postępowania olimpijskie składały się z części pisemnej i ustnej i obejmowały zagadnienia językowe i literackie. Do części pisemnej przystąpiło 27 osób z pięciu placówek edukacyjnych: szkół polskich w Grodnie i Wołkowysku, Liceum Społecznego Polskiej Macierzy Szkolnej, Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB, Centrum Twórczości w Lidzie.

Po napisaniu wypracowania i rozwiązaniu testu gramatycznego do rozmowy ustnej zakwalifikowało się 22 osoby. Profesor Anna Kieżuń, przewodnicząca jury zaznaczyła, że w ciągu dwóch tygodni od zawodów regionalnych wiele osób poczyniło ogromne postępy, co zaowocowało bardzo dobrymi wynikami finałowymi. Zgodnie z otrzymaną punktacją zwyciężyły:

I miejsce – Olga Myszko, Liceum Społeczne PMS
I miejsce – Alina Bajgużakowa, Liceum Społeczne PMS 
II miejsce – Jolanta Czemierys, Polska Szkoła w Grodnie
III miejsce – Maria Anufrijewa, Polska Szkoła w Wołkowysku
IV miejsce -  Weronika Borel, Polska Szkoła Społeczna przy ZPB. 

Finał Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi.  Zwyciężczyni będą reprezentowały Białoruś na zawodach ogólnokrajowych OLiJP w Warszawie. Udanego startu w eliminacjach ogólnopolskich również życzył finalistom zaproszony na olimpiadę konsul RP w Grodnie Jan Sroka.   

Laureaci i zwycięzcy olimpiady otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.  

Gratulujemy zwycięstwa finalistom i życzymy udanego startu w zawodach ogólnopolskich oraz zdobycia indeksu Uniwersytetu Warszawskiego.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2