Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

„DZIEJE POLSKI”

Regulamin konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie w wieku 15-17 lat, mieszkający na Białorusi, którzy posługują się
poprawną polszczyzną i posiadają umiejętność pisania po polsku, znają historię Polski oraz swojego regionu.

GRAND PRIX konkursu – indeks studenta Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej wraz ze stypendium bez egzaminów wstępnych.

 

Konkurs odbywa się w trzech etapach:

Pierwszy etap – zaoczny. Pytania publikujemy w Słowie Ojczystym, dostępne są również w siedzibie PMS. Na

odpowiedzi czekamy do 10 lutego 2010.

Drugi etap – zaoczny. Osoby, które zdobędą wymaganą ilość punktów w pierwszym etapie, otrzymają zestawy

pytań pocztą. Na odpowiedzi czekamy do 10 marca 2010.

Trzeci etap. Zwycięzcy drugiego etapu zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu w siedzibie PMS w

kwietniu 2010 roku.

Uczestnicy finału w obecności jury będą musieli wykazać się znajomością historii Polski i swojego regionu.

Odpowiedzi do pierwszego etapu prosimy nadsyłać lub dostarczać osobiście na adres:

230023 Grodno, ul. Budionnego 48A, ZS Polska Macierz Szkolna, Konkurs Historyczny.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i książkowe.

GRAND PRIX konkursu – indeks studenta Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej wraz ze stypendium bezegzaminów wstępnych.
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2