Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Mobilna klasa – innowacyjna propozycja dla nauczycieli

Mobilna klasa - innowacyjna propozycja dla nauczycieli Dnia 19 stycznia w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Metodycznego dla Nauczycieli Języka Polskiego. Głównym punktem otwarcia centrum stała się prezentacja możliwości dydaktycznych mobilnej klasy komputerowej.
Praca z komputerami osobistymi staje się coraz bardziej mobilna, a branża komputerowa szybko opracowuje nowe klasy produktów. Dotyczy to również procesu edukacji. Wykorzystanie technik komputerowych znacznie wspomaga dydaktykę szkolną. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania.

Na prezentację nowej mobilnej klasy zostali zaproszeni nauczyciele, wykładowcy i wychowawcy z Grodna. Przybyli również przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej w Grodnie: konsul generalny Adam Stanisław Bernatowicz, konsul Katarzyna Grzechnik, konsul Jan Sroka i konsul Dariusz Pawłowski. Należy zaznaczyć, że to właśnie dzięki pomysłom i wsparciu ze strony polskiej dyplomacji w Grodnie projekt otwarcia pierwszej mobilnej klasy komputerowej w Grodnie stał się możliwy.

Zapoznać się z możliwościami dydaktycznymi klasy komputerowej nauczyciele mogli osobiście, siedząc przy komputerze i  używając klawiatury i myszki.. Nauczyciele na praktyce zobaczyli, jak wygląda zawartość proponowanych lekcji (np. z historii i języka polskiego), mieli również możliwość  zapoznać się z treściami, znajdującymi się na komputerze, m.i. z e spisem treści, tematów, notatek, zakładek, jak również obejrzeć krótkie prezentacje multimedialne. Dodatkowym wezwaniem dla nauczycieli stało się wzięcie udziału w testach i ćwiczeniach gramatycznych i ortograficznych, niektórzy mogli posłuchać fragmenty utworów Bacha.

Jakie korzyści daje taka mobilna klasa nauczycielowi? Niewątpliwie komputer  to nowoczesne, efektywne i przyjazne narzędzie pracy. Wykorzystanie takiej klasy zwiększa indywidualizację procesu nauczania, proponuje  nowoczesne metody nauczania zintegrowane z różnymi działami przedmiotowymi, a także uwzględnia potrzeby sensorycznych możliwości różnych grup uczniów (np: wzrokowców).

Pracując z kilkoma uczniami jednocześnie może nadzorować ich pracę na własnym komputerze, sam decyduje o treściach, jakie znajdą się na komputerze każdego ucznia. Tym samym zwiększa u ucznia zainteresowanie lekcją, zwiększa jego szanse na rozwój własnych zainteresowań.

Wykorzystywanie mobilnej klasy komputerowej ogranicza czasochłonne czynności nauczyciela, daje możliwość przeprowadzania testów z natychmiastową informacją zwrotną.

Komputery uczniowskie wyposażone są w podręcznik elektroniczny.  Poszczególne strony podręcznika dla ucznia są wzbogacone o pliki audio, gry dydaktyczne, prezentacje multimedialne. Pozwala to nauczycielowi na łatwy sposób zaplanowania lekcje i atrakcyjny sposób jej przeprowadzenia.

Irena Czerniak

Mobilna klasa - innowacyjna propozycja dla nauczycieli Mobilna klasa - innowacyjna propozycja dla nauczycieli Mobilna klasa - innowacyjna propozycja dla nauczycieli
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2