Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Biała Szkoła

Biała Szkoła Pod takim tytułem odbyły się półkolonie dla dzieci w wieku 9-14 lat, zorganizowane przez Polską Macierz Szkolną w Grodnie w dniach 28.12.09-06.01.2010. Celem półkolonii była nie tylko nauka języka polskiego, ale również polskich piosenek, gier, zabaw oraz zapoznanie dzieci z polskimi tradycjami.  Wszystko było umiejętnie łączone z elementami polskiej kultury i polskimi tradycjami.

Ponieważ zajęcia rozpoczynały się o godz. 10.00, a kończyły się o godz. 15.00, uczestnicy półkolonii mieli przerwę na posiłek regeneracyjny o godz. 12.30. Codziennie na zajęcia w „ Białej Szkole” uczęszczało od 36 do 42 osób. Podczas spotkania, podsumowującego wyniki pracy, dzieci zaprezentowały piękny program artystyczny, wykazały się znajomością czytania po polsku, wiedzy o Polsce i potrafiły opowiedzieć o sobie. Obecni na tym spotkaniu Konsul Generalny RP w Grodnie p. Adam Bernatowicz , konsul  Katarzyna Grzechnik, o. Stanisław Staniewski podziwiali tygodniowe osiągnięcia dzieci. W nagrodę dnia 9 stycznia 2010r. wszyscy pojechali na wycieczkę do Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku.

 To był tylko tydzień- ale jak że znaczący w życiu każdego uczestnika szkoły!

Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna” wyraża wdzięczność Konsulowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie p. Adamowi Bernatowiczowi za życzliwość i finansowe wsparcie „Białej  Szkoły”.

Biała Szkoła  Biała Szkoła Biała Szkoła Biała Szkoła Biała Szkoła Biała Szkoła

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2