Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Spotkanie wigilijne w Mińsku

Spotkanie wigilijne w Mińsku 16 grudnia 2009r. w Szkole Średniej nr 1 w Mińsku odbyło się spotkanie wigilijne dla dzieci uczących się języka polskiego w Mińsku. Wzięło w nim udział 90 osób – dzieci i młodzież szkolna z gimnazjów nr 9, 23, SS nr1, liceum w Borowlanach i Mińskiego Liceum Obwodowego oraz uczniowie z gimnazjum w Wilejce i członkowie chórów polonijnych „Tęcza” (SS nr1) i „Wesoły wiatr” (Dziecięca Szkoła Muzyczna nr 9 w Mińsku).

Celem spotkania było przybliżenie uczniom polskiej tradycji bożonarodzeniowej, rozwój twórczości i kreatywności dzieci, integracja środowiska polonijnego, wymiana doświadczeń wśród nauczycieli polonistów.

Dzieci przedstawiły przed liczną widownią zimowe scenariusze, zarecytowały wiersze, uczestnicy chórów śpiewali kolędy i pastorałki. Przygotowano również prezentację multimedialną, przedstawiającą polskie kartki świąteczne. Widzowie witali uczestników głośnymi brawami. Aulę i scenę pięknie udekorowano białą choinką oraz stroikami świątecznymi i wstążkami.

W ramach spotkania wigilijnego w Szkole Średniej nr 153 odbyły się lekcje plastyki i rysunku, na których dzieci rysowały kartki świąteczne farbami witrażowymi.

Odbył się też konkurs stroików i rysunków dziecięcych. Prace florystyczne przygotowali uczniowie kółka florystycznego z Borowlan. Zwycięzcy konkursu stroików otrzymali nagrody, stroiki świąteczne podarowano zaś honorowym gościom z Konsulatu RP i Kuratorium Oświaty.

Wśród honorowych gości byli obecni przedstawiciele Wydziału Konsularnego w Mińsku: Kierownik WK Radca Konsul Marek Martinek i I Sekretarz WK Leszek Ostrowski, Dyrektor ZS „Polska Macierz Szkolna” pani Teresa Kryszyń, dyrektorowie szkół w Mińsku.

Uczestnicy koncertu otrzymali paczki ufundowane przez WK RP w Mińsku.

Po koncercie nauczyciele i honorowi goście zebrali się przy stole, zgodnie z polską tradycją podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Dla dzieci też przygotowano poczęstunek.

Impreza była organizowana przez miński oddział ZS „PMS”. Trudu przygotowania i prowadzenia imprezy podjęła się Maryna Repkina oraz inne nauczycielki języka polskiego w Mińsku, a mianowicie: Alicja Gierlotka, Leonarda Muchina, Ludmiła Andrade, Walentyna Skiba, Maryna Bylinowa. Rodzice też wzięli aktywny udział w przygotowaniu dzieci do występu.

Impreza toczyła się w serdecznej przedświątecznej atmosferze rodzinnego ciepła i radości.

Autor: Walentyna Fiłatowa.
Spotkanie wigilijne w Mińsku  Spotkanie wigilijne w Mińsku Spotkanie wigilijne w Mińsku
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2