Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Kto najbardziej czeka na Święta Bożego Narodzenia I Nowy Rok

Kto najbardziej czeka na Święta Bożego Narodzenia I Nowy Rok Za kolędę dziękujemy,

zdrowia, szczęścia winszujemy

na ten Nowy Rok!  

Kto najbardziej czeka na Święta Bożego Narodzenia I Nowy Rok? No oczywiście dzieciaki! Dla nich to święta, do których trzeba solidnie się przygotować: nauczyć się piosenek, wierszy, tańców i co najważniejsze – wszystko to dostojnie zaprezentować swoim rodzicom, dziadkom i oczywiście Świętemu Mikołajowi!

Tegoroczne święta nie były wyjątkiem. Przedszkolaki, uczący się języka polskiego zaprosiły wraz z rodzicami i wychowawczyniami do przedszkoli przedstawicieli Zjednoczenia Społecznego „Polska Macierz Szkolna”.  Gościnnie otworzyły swoje progi przedszkola nr 83, 1, 58, 94, 95, 64 w Grodnie.

 Każde spotkanie świąteczno-noworoczne w przedszkolu to moc uśmiechów, radości, czas, kiedy dzieciaki wraz z rodzicami cieszą się ze swoich sukcesów, dobrze się bawią. A recytacja wierszy, śpiewanie piosenek po polsku, wesołe inscenizacje nikomu nie pozwalają pozostać obojętnym. Cieszy nas postawa rodziców, którzy zapisują swoje dzieci do polskich grup i na zajęcia języka polskiego, tym samym kultywując tradycje polskie w swoich rodzinach.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2