Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

„Źródło wiedzy” ze Słonimia

Image (list do redakcji „Słowa Ojczystego”)

My, grupa młodzieży niepełnosprawnej „Źródło wiedzy” z Ośrodka Pomocy Społecznej w Słonimiu już od siedmiu lat mamy możliwość pobierania nauki języka polskiego w placówce przy oddziale Polskiej Macierzy Szkolnej w Słonimiu. Piszemy ten list wraz z naszymi szanownymi nauczycielkami – panią Heleną Piotrkową i panią Stefanią Charczenko.

Na samym początku naszej działalności opiekowała się nami śp. pani Teresa Bokuk. Na lekcjach słuchamy zasad ochrony zdrowia, które prowadzi lekarz pani Leonarda Capko. Dużo dowiadujemy się od naszych nauczycielek o historii małej ojczyzny, historii Polski, mamy również lekcje wychowawcze, poznajemy zasady zachowania się.

Jesteśmy pod wrażeniem pięknej wycieczki do Różany i Kosowa. Oglądaliśmy pałac hrabiego Pusłowskiego, zwiedziliśmy Dom – muzeum Tadeusza Kościuszki, bohatera Polski, Białorusi i USA. Według legendy na „wyspie życzeń” wszyscy trzymaliśmy skrzyżowane palce, myśląc o zdrowiu dla siebie i swoich bliskich. Wycieczce sprzyjała piękna, jesienna pogoda.

W I Niedzielę Adwentu byliśmy obecni na Mszy Świętej w kościele w Różanie. Ksiądz Jan udzielił nam Komunii Świętej, opowiedział historię kościoła oraz pokazał dużo ciekawych pamiątkowych relikwii kościelnych. Bóg zapłać księdzu Janowi za błogosławieństwo, którego udzielił nam podczas pobytu.

Nasza wspólnota przez wszystkie lata czuła tę opiekę ze strony wspaniałych opiekunów ze Wspólnoty Polskiej, ze strony Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie oraz kierowniczki naszego oddziału PMS w Słonimiu pani Alicji Łopaszowej.

Dziękujemy wszystkim.

Z wyrazami szacunku,

grupa młodzieży z nauczycielkami.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2