Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Warsztaty językowe dla nauczycieli przedszkoli

14 listopada w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej odbyły się warsztaty językowe dla nauczycieli przedszkoli pt. „Język polski w przedszkolu”. W spotkaniu udział wzięło 15 osób. Rozpoczął warsztaty wykład Anetty Buzuk, nauczycielki języka polskiego, która przedstawiła najczęściej spotykane błędy językowe i stylistyczne, zwracając uwagę na tzw. kalkę językową.

Następnie uczestniczki spotkania zapoznali się z nowościami literatury metodycznej dla przedszkoli, które posiada Biblioteka PMS, omówiły plany pracy z dziećmi na rok bieżący, podzieliły się własnymi doświadczeniami w prowadzeniu kółka języka polskiego w przedszkolu.  Od lat dobrą opinią w pracy nauczyciela w przedszkolu cieszy się przewodnik metodyczny i zeszyt ćwiczeń „Kraina języka polskiego” (autor T. Biełocka), którego wydanie co roku wznawia ZS „Polska Macierz Szkolna”. Przedszkola również  zostały wyposażone w zeszyty ćwiczeń oraz książki z bajkami, wierszami, legendami polskimi, które będą pomocne w pracy z dziećmi.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2