Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Wycieczka edukacyjna Szlakiem Adama Mickiewicza

Wycieczka edukacyjna Szlakiem Adama Mickiewicza 29 października w czasie ferii jesiennych grupa uczniów uczących się języka polskiego w Mińsku w gimnazjum nr 9 i szkole średniej nr 131 wybrała się na wycieczkę edukacyjną „Szlakiem Adama Mickiewicza”.

Jest to jedna z najbardziej lubianych przez uczniów i nauczycieli wycieczek edukacyjnych, która integruje środowisko polonijne w Mińsku, pozwala poznać piękno Białorusi oraz przybliża uczniom życie i twórczość wieszcza polskiego Adama Mickiewicza.

Trasa wycieczki przewidziała zwiedzanie muzeum Mickiewicza w Zaosiu, zwiedzanie parku w Tuhanowiczach, pobyt nad Świtezią oraz zwiedzanie muzeum poety w Nowogródku i całego miasta.

W muzeum w Zaosiu słuchając przewodnika – dyrektora muzeum Anatola Jewmienkowa – uczniowie mogli wyczuć i przybliżyć sobie atmosferę rodzinnego domu Mickiewiczów, poznać charakter życia  w zaścianku – tradycyjnym folwarku szlacheckim; w spichlerzu poszukać skóry niedźwiedzia i nawet zadzwonić dzwoneczkami uprzęży końskiej. Zwiedzając muzeum prezentujące wnętrza szlacheckiego dworu uczniowie przybliżyli sobie  atmosferę poematu A.Mickiewicza „Pan Tadeusz”, jego liryczny wątek i postać głównego bohatera.

Następnym punktem wycieczki był park w Tuhanowiczach. Młodzież wysłuchała opowieści o pierwszej miłości poety Maryli Wereszczakównie, zrobiła zdjęcie w altance w parku. Nad  Świtezią – kolebką natchnienia poetyckiego Mickiewicza – brzmiały romantyczne wiersze. Ostatnim punktem wycieczki był Nowogródek: muzeum poety, ruiny Zamku, Farny kościół, kopiec i pomnik poety. Wszyscy stwierdzili, że nadal żyje poetycka atmosfera w tych miejscach.

Wycieczka odbyła się trzy dni po Mińskim Obwodowym Konkursie Recytatorskim imienia A.Mickiewicza „Kresy”. Ona miała na celu na dłużej zatrzymać poetycki nastrój i wzbudzić u dzieci i młodzieży chęć dalszego głębszego poznania nie tylko twórczości wielkiego poety Adama Mickiewicza, ale również innych poetów polskich.

Po polsku wycieczkę po trasie oprowadziła nauczycielka języka polskiego, historyk z wykształcenia, zapalony krajoznawca pani Bernarda Iwanowa.

Wycieczka była organizowana przez miński oddział ZS „Polska Macierz Szkolna”. Szlakiem Mickiewicza wybrało się 43 osoby.

Walentyna Fiłatowa
Mińsk, 30.10.2009r.

Wycieczka edukacyjna Szlakiem Adama Mickiewicza Wycieczka edukacyjna Szlakiem Adama Mickiewicza Wycieczka edukacyjna Szlakiem Adama Mickiewicza

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2