Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Polski znicz na Białorusi

Stało się już piękną tradycją, że Wspólnota Młodej Polonii, działając a przy ZS „Polska Macierz Szkolna” we współpracy z Fundacją na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny z przeddzień Wszystkich Świętych odwiedza groby Polaków, poległych za wolność Ojczyzny. Fundacja przekazała nie tylko znicze, ale i w dzień Wszystkich Świętych jej przedstawiciele uczestniczyli razem z młodzieżą grodzieńską w tej akcji.

Młodzież odwiedziła groby poległych w powstaniu listopadowym, styczniowym, w wojnie z bolszewikami w 1920r. oraz w wojnie obronnej 1939r. Zostały zapalone znicze na grobach Jana i Cecylii w Bohatyrowiczach, na Mogile Powstańców w Miniewiczach, na grobach poległych żołnierzy w Jeziorach, Stryjewce, Brzostowicy, Makarowcach, Geniuszach, Grodnie, Szczuczynie i na Brasławszczyźnie.
Dzięki tej akcji młodzież jest świadoma swoich korzeni, swojej przeszłości, poznaje życie swoich własnych przodków i ich rolę w historii Polski, a szczególnie Kresów Wschodnich.
 

Prezes WMPMaria Filipowicz 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2