Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

VII Zjazd EUWP

VII  Zjazd  EUWP W dniach 23-25 października 2009 roku  w  Pułtusku  odbył się   VII  Zjazd  Europejskiej  Unii  Wspólnot  Polonijnych, w którym uczestniczylo 35 delegacji  z 27 krajów europejskich. Polską Macierz  Szkolną na Białorusi reprezentowali  Stanisław  Sienkiewicz  i Romuald  Wilczewski. Ogółem w obradach Zjazdu uczestniczyło 53 delegatów i kilku obserwatorów. Posiedzenia Zjazdu również zaszczycili swoją obecnością dostojni urzędnicy Rządu RP, Sejmu i Senatu. Całość obrad Zjazdu została objęta patronatem przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia  „Wspólnota  Polska” na czele z  Prezesem Maciejem Płażyńskim.

 

Zjazd zatwierdził sprawozdanie Sekretariatu z działalności za trzyletni okres z poprzedniej kadencji, opracował zasady dopracowania Statutu EUWP, ułożył program swej działalności i dokonał wyboru Sekretariatu na następną  kadencję. Na Prezydenta UEWP ponownie został wybrany Tadeusz Adam Pilat  (Szwecja). W skład Sekretariatu również  zostali wybrani Aleksander  Zając (Niemcy), Emilia Chmielowa (Ukraina ), Bożena Bogdańska –Szadai (Węgry), Helena Miziniak (Wielka Brytania),  Edward Trusewicz (Litwa) i Roman Śmigielski (Dania).

Autor: Romuald Wilczewski
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2