Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

VI Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku – Forum III Wieku

VI Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku - Forum III  Wieku Od 10 do  13 września 2009 r. na Sądecczyźnie odbywała się VI Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku – Forum III  Wieku. Organizatorami byli: Federacja UTW, Amerykańska Fundacja Wolności, Sądecki UTW i Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ( organizator Forum Ekonomicznego).

Uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku z kraju i zaprzyjaźnionych UTW ze Słowacji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii.

W czwartek  wieczorem, po kolacji uczestnicy Konferencji zapoznali się z  projektami, jakie

Amerykańska Fundacja Wolności realizuje na rzecz seniorów. Referentami byli:  Jacek Michałowski – Dyrektor Programowy  Fundacji i Katarzyna  Świątkiewicz. Program 4 dniowej

Konferencji UTW przedstawiła p. Wiesława Borczyk wraz z członkami Zarządu Federacji i Sądeckiego UTW.

W piątek 11 września z osiedla Campus w Nowym Sączu, gdzie byli zakwaterowani uczestnicy Konferencji UTW, 5-cioma autokarami zostali przewiezieni do Krynicy.

Po raz pierwszy na XIX Forum Ekonomicznym UTW mogli uczestniczyć w sesjach plenarnych FE  a także mieli swój panel dyskusyjny „Kapitał intelektualny seniorów – szanse jego wykorzystania”. W składzie panelistów byli m.in. Jan Król b. Wicemarszałek Sejmu RP, Mirosław Wróblewski Dyrektor w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Nadeżda Hrapkowa Rektor UTW w Uniwersytecie Korneniusa w Bratysławie oraz przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego a także Agnieszka Chłoń – Domińczak

 b. wiceminister w MIPS. Moderatorem panelu był Wiktor Wojciechowski z Fundacji Rozwoju Obywatelskiego.

Zainteresowanie tematyką Forum Ekonomicznego było ogromne. Wielu uczestników

Forum III Wieku „zaliczyło” dodatkowo panele dyskusyjne na różne  tematy: prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, polityki zagranicznej USA pod rządami Baracka Obamy  i in.

Spora grupa liderów UTW po raz pierwszy odwiedziła nie tylko Forum Ekonomiczne, ale także Krynicę Zdrój. Byli pod ogromnym wrażeniem międzynarodowej imprezy o wielkim prestiżu. W czasie spaceru po deptaku mieli okazję do rozmów ze znanymi politykami, naukowcami i ludźmi biznesu a także do zrobienia pamiątkowych zdjęć.

W „Lwigrodzie” uczestnicy Konferencji mogli się posilić naleśnikami z serem i bitą śmietaną; niektórzy mieli okazję degustować wina na stoisku promocyjnym Mołdawii.

Uczestnicy Konferencji UTW serdecznie dziękowali p.Wiesławie Borczyk, słuchaczom Sądeckiego UTW za zorganizowanie udziału w Forum Ekonomicznym , a szczególnie

p. Zygmuntowi Berdychowskiemu za umożliwienie skorzystania z edukacji ekonomicznej, w tak nowatorskiej, niespotykanej dotychczas w UTW formie.

Wieczorem, w „Leśnym Dworze” w Piwnicznej Zdroju, uczestnicy Konferencji zjedli obiadokolację i wysłuchali informacji o projektach realizowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” skierowanych do seniorów.  Referowała Beata Tokarz. O projektach edukacyjnych przygotowanych przez Urząd Energetyki mówiła Katarzyna Świątkiewicz. Uczestnicy Konferencji wymieniali także doświadczenia, które mogą być pomocne w przygotowaniu programów na nowy rok akademicki (m.in. UTW przy Szkole Głównej Handlowej, UTW w Gliwicach, UTW na Uniwersytecie Gdańskim).

W sobotę, kolejnym dniu Konferencji, w WSB-NLU odbyła się uroczysta  sesja, podczas której uczestnicy wysłuchali wystąpienia Wiesławy Borczyk Prezesa Ogólnopolskiej Federacji UTW i Sądeckiego UTW członka założyciela Federacji.

Dyrektor Jacek Michałowski przypomniał zebranym o 20 rocznicy utworzenia rządu premiera Mazowieckiego i przemianach, jakie nastąpiły w życiu publicznym w tym okresie.

Gośćmi sesji byli; poseł na Sejm RP Witold Kochan, członek Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych, rektor WSB – NLU – dr Andrzej Bulzak, prof. Bolesław Faron oraz władze samorządu: Starosta Nowosądecki Jan Golonka i Wiceprezydent Miasta Nowy Sącz Jerzy Gwiżdż. Gratulowali uczestnikom  Konferencji pasji i aktywności intelektualnej oraz społecznej. Podkreślali, że środowisko UTW to największy ruch społeczny ostatnich lat i do zadań samorządów należy jego wspieranie.

Prezentacje o funkcjonowaniu polskich UTW przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Śląskiego, a o działalności słowackich UTW dr Nadezda Hrapkowa, rektor UTW przy Uniwersytecie Korneniusa w Bratysławie, członek zarządu AIUTA (Międzynarodowej Federacji UTW), zachęcając liderów UTW do współpracy międzynarodowej. O polskich organizacjach na Ukrainie mówiła Prezes Federacji Emilia Chmielowa.

Bardzo ciekawe wystąpienia gości m.in.: prof. Tadeusza Aleksandra z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prorektora PWSZ doc. dr Zdzisława Zacłony – przewodniczącego Rady Programowo-Naukowej Sądeckiego UTW, prof. Aleksandra Koja z UJ – członka Rady Dyrektorów PAFW, dr Krzysztofa Pawłowskiego – Prezydenta WSB – NLU, Mirosława Wróblewskiego – dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Andrzeja S. Nartowskiego – prezesa Instytutu Dyrektorów Polskich były nagradzane oklaskami.

W czasie sesji wystąpiły także: dr Zofia Wacek-Iwanicka prezes Mokotowskiego UTW i dr Walentyna Wnuk pełnomocnik Prezydenta Miasta Wrocławia ds. Osób Starszych.

Propozycje współpracy z UTW przedstawili m.in. przedstawiciele Polskiego Związku Esperantystów oraz Organizacyjnego Projektu „Chopin 2010”, Kongresu Kobiet Polskich i Fundacji Hospicjum.

W czasie przerwy można było oglądać wystawę przygotowaną przez grono słuchaczy w związku z 5- leciem działalności Sądeckiego UTW. Były także informatory i podręczniki do nauki języka esperanto. Można było nabyć książki z autografem znanego  krakowskiego redaktora  i publicysty Zbigniewa Święcha, który od wielu lat współpracuje jako wykładowca z UTW. Na stoiskach promocyjnych Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego można było otrzymać wydawnictwa, informatory oraz mapy szlaków kulturowych i turystycznych.

   Jednocześnie w czasie przerwy oblegane były stoły z poczęstunkiem, który przygotowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich działających na Ziemi Grzybowskiej. W regionalnych strojach, życzliwe, uśmiechnięte były wspaniałą wizytówką gościnności regionu.

   

Wieczorem byliśmy gośćmi MCK „Sokół”. Wicedyrektor p. Małgorzata Kalarus zaprezentowała działalność ( jakże wspaniałą!) placówki, w której również Sądecki UTW ma swoje wykłady. Koncert organowy  w wykonaniu Kamila Sebastiana Madonia oraz występ chóru Scerzo pod dyrekcją dr Andrzeja Citaka nagrodzono owacjami na stojąco.

W niedzielę zwiedzano centrum miasta.  W Sali Ratuszowej pani Anna Totoń  opowiadała o historii Ratusza, o nauce synów królewskich przez Jana Długosza i o wielu innych ciekawych epizodach związanych z  Nowym Sączem. W Miasteczku Galicyjskim i Sądeckim Parku Etnograficznym liderzy  UTW uczestniczyli w „Sądeckich Dożynkach”, zachwycając się prezentacjami w wykonaniu zespołów regionalnych i artystów ludowych. Uczestniczyli także  we Mszy Świętej w kościółku z Łososiny, w czasie której poświęcono dożynkowe wieńce.

Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy podjęli się trudu organizacji 4-dniowej Konferencji UTW na niespotykaną dotychczas skalę: przede wszystkim Szanownej Pani Wiesławie Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji UTW , Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którą reprezentował p. Jacek Michałowski – Dyrektor Programowy, towarzyszący uczestnikom Konferencji na Sądecczyźnie, słuchaczom i współpracownikom Sądeckiego UTW oraz wszystkim, którzy przyczynili się, by ta Konferencja miała tak ważny wymiar i sukces.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2