Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

17 września

„Nieważny dla mnie ukaz, przepis ni ustawa,
Ani bolesne żądła krzywdy i zniewagi.
Nie uznam takiej siły, ni takiego prawa,
Co żąda, bym zapomniał pieśni mojej flagi.”
Zbigniew Kabata

Kolejna uroczystość, przypominająca o światowej tragedii, która rozpoczęła się 1 września 70 lat temu atakiem Niemców faszystowskich na Polskę odbyła się 4 października w Polskiej Macierzy Szkolnej.

Wieczornica przygotowana przez uczniów Liceum Społecznego Polskiej Macierzy Szkolnej przybliżyła widzom postać „nieznanego generała” Franciszka Kleeberga, który nie przegrał żadnej bitwy w czasie wojny polsko-niemieckiej w 1939r., stojąc na czele Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”.

Generał Kleeberg był nie tylko utalentowanym, wykształconym i doskonałym dowódcą, ale także życiowo doświadczonym, mądrym logicznie człowiekiem. Błyskawicznie wyciągał trafne wnioski, dzięki którym mógł przewidywać dalszy bieg wydarzeń. Generał uchodził za wzór wysokiej kultury osobistej, jakiejś fascynującej elegancji wewnętrznej, dzięki której był lubiany i szanowany, choć z nikim się nie spoufalał. Każdemu mówił prawdę, ale w taki sposób, żeby nikogo nie urazić, cieszył się wielkim autorytetem wśród oficerów. Kilkoma zdaniami potrafił wroga zrobić swoim przyjacielem i pozyskać do wspólnej sprawy. Pielęgnował w duszy trzy najwspanialsze ideały: Boga, honor, ojczyznę.  

Goście spotkania Konsul Generalny RP w Grodnie Adam Stanisław Bernatowicz i Konsul Jan Sroka zabrali głos i wręczyli młodzieży teki edukacyjne, dotyczące wydarzeń II wojny światowej.  Na koniec uroczystości „Młoda Polonia” podziękowała uczestnikom walk obronnych wiązanką piosenek wojskowych z czasów II wojny światowej.

Autor: Teresa Kryszyń

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2